Browsing Archives

סאלד הנרייטה

הנרייטה סֹאלְד

1860 – 1945 

הנרייטה סאלד
הנרייטה סאלד נולדה בבולטימור בשנת 1860.

בשנת 1897 הצטרפה לתנועה הציונית ובשנת 1912 יִיסדה את "הדסה" הסתדרות הנשים הציוניות בארצות הברית.

בשנת 1920 עלתה ארצה.

היא הקימה את בית הספר הראשון לאחיות בארץ ויָזמָה הקמת מַחלָקוֹת לְשֵירוּתִים סוציאליים בָּרָשוּיוֹת המקומיות.

עם עליית הנאצים השלטון החליטו בסוכנות היהודית לפעול למען הַעֲלָאַת ילדים יהודים ארצה והקימו את "עֲלִייַת הנוער".

הנרייטה סאלד עמדה בראש "עליית הנוער" משנת 1933 עד מותה בשנת 1945.

אלפי ילדים זָכוּ לעלות לארץ במסגרת "עליית הנוער" וּלְהִיקָלֵט בָּהּ.

הנרייטה סאלד, שלא היו לה ילדים משלה, נֶחשֶבֶת ל"אֵם עליית הנוער".

כשהחליטו בארץ לְצַייֵן את יום הָאֵם, כפי שנהוג גם במקומות אחרים בעולם,

בָּחֲרוּ בתאריך ל' בשבט  –  יום פְּטִירָתָהּ של הנרייטה סֹאלד.

 

הערך סאלד הנרייטה נמצא בידיעות: 06.06.16, 25.02.20