Browsing Archives

סקר

סֶקֶר  – מִשאָל,  Survey

רבים: סְקָרִים

השורש: ס.ק.ר

שם הפועל: לִסקוֹר

שם הפעולה: סְקִירָה

שם הפועל בבניין פיעל: סִיקֵר

שם הפעולה בבניין פיעל: סִיקוּר

 

דוגמאות:

לפני הבחירות המפלגות עורכות סקרים רבים כדי לדעת מה האזרחים יצביעו.

את הסקרים עושים סטטיסטיקאים.

הסטטיסטיקאים מחברים את השאלות של הסקר ובודקים ומחשבים את התוצאות.

את השאלון נותנים למִדגָם מְייַצֵג – קבוצה של אנשים שבוחרים אותם לפי קריטריונים סטטיסטיים כדי שייצגו את כל הציבור.

סקרי דעת קהל מסייעים גם לחברות מסחריות.

הוא נכנס לחדר, סקר את כל הנמצאים בו והתיישב בשורה הראשונה.

הנשיא סקר משמר כבוד של חיילים.

העיתונאי סיקר את האירוע.

הטקס זכה לסיקור נרחב בכל העיתונים ורשתות הטלוויזיה בארץ ובעולם.

 

הערך סקר נמצא בידיעות: 

13.09.1614.09.1627.09.1606.11.1610.11.1606.12.1608.12.1601.01.1718.01.17

06.04.1707.05.1707.05.1706.06.1710.11.1709.12.1701.02.1820.02.18,

 21.02.1822.02.1823.05.18

24.11.1812.12.1813.01.1904.03.1929.05.1901.07.1901.07.1910.07.19, 27.10.19, 04.12.19, 05.12.19, 09.02.20, 27.05.20, 02.06.20, 03.11.20, 04.01.21, 05.04.21, 01.06.21, 10.10.21, 03.11.21, 28.07.22, 27.12.23, 27.12.23, 27.12.23, 01.04.24, 16.07.24