חוק ומשפט

דוּ"חַ ועדת החקירה על אסון מירון

דוּ"חַ ועדת החקירה על אסון מירון הצילום: ויקיפדיה

דוּ"חַ ועדת החקירה על אסון מירון

אַחְרָיוּת אִישִית של ראש הממשלה, שָׂרים ומַפְכַּ"ל המִשטרה

וַעדת החקירה הממלכתית לחֵקֶר האסון בהר מירון פִּּּּּּּּּּּרסמה את הדוּ"חַ הסופי שלה.

הוועדה חקרה את האסון שבו נֶהֶרגו 45 בני אדם בְּמַהֲלַך הִילוּלַת רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר בשנת 2021, בְּשֶל הדוֹחַק הרב במקום.

הוועדה קָבעה: "את אסון מירון נִיתַן וצריך היה לִמְנוֹעַ. הכְּתוֹבֶת הָיְיתָה על הקיר הרבה קודם לִקְרוֹת האסון, כְּתוּבָה באותיות קִידוּש לְבָנָה, בצורה חַדָה ובְרורה, אך נותְרָה שם בלא מַעֲנֶה".

הוועדה הטילה אַחְרָיוּת אִישִית על אישים ובעלֵי תפקידים.

אַחְרָיוּת ראש הממשלה

הוועדה הִטִילה אַחְרָיוּת אישית על ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוועדה צִייְנה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "ידע כי אֲתַר קֶבֶר הרשב"י מְטוּפָּל במשך שנים טיפול לָקוּי, וכי הדבר עָלוּל לִיצוֹר סִיכּוּן להֲמוֹנֵי המְבקרים במָקום, בפְרט בל"ג בעומר". עם זאת, נִכתב בדוּ"חַ, כי "הֱיוֹת שתַפקיד ראש הממשלה הוא במהוּתוֹ תַפקיד נִבְחָר, בעל מְאַפְיְינים יִיחוּדיים, הֶחליטה הוועדה שלא לְהַמְלִיץ הַמְלָצָה אופרטיבית בְּעִניָינוֹ של נתניהו".

אַחְרָיוּת השָׂרִים

הוועדה הִמְליצה שלא לְמַנוֹת את אמיר אוחנה לתפקיד השר לביטְחון הפְּנים בעתיד – התַפקיד שבו כִּיהֵן בזמן האסון. עוד הִמליצה הוועדה כי יעקב אביטן, השר לשֵירוּתֵי דת בעֵת האסון, לא יְמוּנֶה בעתיד לתפקיד שר בממשלת ישראל "נוֹכַח המִמְצָאִים לגבי תִפְקוּדוֹ". 

מפכ"ל המשטרה

הועדה קבעה כי המִמְצָאים הנוגְעים להִתנהלות מפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי היו מְביאים להַמְלָצָה לְהַדִיחו. עם זאת, בְּשֶל המלחמה – קבעה הוועדה כי הממשלה תצטרך להחליט בנוגע למוֹעֵד המתאים לסיום תפקידו.

חקירה פְּלִילִית

הוועדה הִמליצה ליועֶצֶת המשפטית לממשלה גלי-בהרב מיארה לְחַדֵש את החקירות הפְּליליות בנוגע להִתְנַהֲלוּת של כמה אישים סְביב האסון. בדוּ"חַ נִכתב: "עבודת הוַועדה אינה הֲליך פְּלִילִי. היא בַּעֲלַת כלים ומְאַפְיינים אחרים, ואין לראות בה תַחְליף לעבודתם של גופֵי חקירה במישור הפְּלִילִי".

תַרְבּוּת רעה

בדִברֵי הסיכום לדוּ"ח נכתב: "תַרְבּוּת רָעָה מצאנו בתוך ביתנו. תרבות רעה זו הובילה לאסון הנורא בהר מירון. הכְּתוֹבֶת שהייתה על הקיר יְדוּעָה לרבים במשך שנים רבות. את האסון הזה נִיתַן היה לִמְנוֹעַ, וחובָה הָיְיתה לְמנְעוֹ".

 

בתמונה: זירת האסון בהר מירון, בספטמבר 2021, ע"י חפץ חיים, תחת רישיון