Browsing Archives

יומן

יוֹמָן – מחברת או ספר שכותבים בהם בכל יום, היום יש  יומן דיגיטלי

במשרד – המזכירה כותבת ביומן את הפגישות של המנהל

ברדיו ובטלוויזיה יש יומן חדשות

בכיתה – יומן המורה, יומן התלמיד

במשטרה – היוֹמָנַאי רושם ביומן את כל הפניות למשטרה

אנה פרנק כתבה יומן

 

 

הערך יומן נמצא בידיעות: 20.11.1708.04.1808.04.18

 

 

יוצא דופן

יוֹצֵא דוֹפֶן – מיוחד במינו, לא רגיל Iregular

 

דוגמאות:

הוא אדם יוצא דופן.

באופן יוצא דופן הוא הסכים לבקשה.

הוא מוכשדר בצורה יוצאת דופן!

הוא עיוור, אבל הוא רוצה שיתנהגו אליו כאל אדם רגיל, ולא כאל אדם יוצא דופן.

השיעור היה רגיל. לא משהו יוצא דופן.

 

הערך יוצא דופן נמצא בידיעות: 03.07.16, 03.07.1611.12.1730.01.1818.07.19, 29.10.19, 06.11.19

 

 

 

 

 

יוקרה

יוּקרָה – פרסטיז'ה

שם תואר: יוּקרָתִי

דוגמאות:

זו שכונה יוקרתית. אפשר גם: זאת שכונת יוקרה.

זו מסעדה יוקרתית, וגם יקרה.

הוא זכה בפרס יוקרתי.

הוא התקבל לכמה אוניברסיטאות יוקרתיות.

 

הערך יוקרה נמצא בידיעות: 14.07.1615.06.1728.12.1719.01.1806.05.1804.06.1828.06.18,

02.08.1819.12.18, 26.04.20

 

יושב ראש

יוֹשֵב ראש – ראשי תיבות: יו"ר

דוגמאות:

יו"ר הסוכנות, יו"ר ההסתדרות, יו"ר הוועדה, יו"ר הישיבה, יו"ר הכנסת

בדיבור אומרים: יושב ראש הסוכנות, יושב ראש הכנסת, יושב ראש הוועדה, יושב ראש ההסתדרות, אבל אפשר לומר גם: יו"ר הוועדה, יו"ר הישיבה, וכו'.

 

 

הערך יושב ראש נמצא בידיעות: 25.07.1605.03.1824.07.1802.08.1802.12.18, 15.12.19

יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להיניק

המשמעות:

יותר משאדם רוצה לקבל טובה מידי אחרים, רוצים אחרים להעניקה לו.

עֵגֶל: ולד של פרה.

יוֹנֵק (לִינוֹק): מוצץ חלב משדי אימו.

מֵינִיקָה (לְהֵינִיק): מאכילה תינוק או גור משדיה.

דוגמה:

המורה ממשיך בשיעור גם אחרי הצלצול, הוא רוצה לסיים את הנושא שהתחיל. התלמידים רוצים ללכת כבר הביתה. יוֹתֵר מִמַה שֶהָעֵגֶל רוֹצֶה לִינוֹק הַפָּרָה רוֹצָה להֵינִיק. 

יזם

יָזַם  –   היה הראשון שֶהִצִיעַ

 השורש: י.ז.ם

שם הפועל: לִיזוֹם

שם עצם: יוֹזמָה  –  איניציאטיבה,  Initiative

מקצוע – תפקיד: יַזַם – אדם שיוזם פרויקטים כלכליים וגם משקיע בהם כסף

דוגמאות:

אני יזמתי את הפגישה ביניהם כדי שיחזרו להיות חברים.

פעם רק גברים היו יוזמים קשר רומנטי, היום נשים לוקחות את היוזמה לידיהן.

 

הערך יזם נמצא בידיעות: 02.06.16,  06.06.1620.06.1621.06.1615.11.1617.11.1604.12.1604.12.1606.12.1607.08.17,

24.10.1724.12.1705.06.1814.08.1824.10.18, 24.12.1828.01.1903.02.1901.04.1907.05.1921.05.1911.06.19,

01.07.19, 10.02.20, 17.03.20, 26.04.20