Browsing Archives

חסיד אומות העולם

חסיד אומות העולם – אדם (לא יהודי) שפעל בתקופת השואה להצלת היהודים, לפעמים תוך סיכון חייו.

ב"יד ושם" נטעו את שדרת חסידי אומות העולם.

באתר האינטרנט של "יד ושם" אפשר למצוא את שמות אלפי האנשים שקיבלו תעודת "חסיד אומות העולם" (עד היום – למעלה מ-25.000).

 

הערך חסיד אומות העולם נמצא בידיעות: 11.04.1827.06.18, 18.06.20

 

חסינות

חֲסִינוּת – זכות הניתנת לחברי כנסת ובעלי תפקידים בכירים,  Immunity

לפי החוק אי אפשר לעצור אותם, לחפש על גופם ועוד.

זכות זו ניתנת להם על ידי החוק כדי להבטיח להם חופש מלא במילוי תפקידם. 

וגם: הכוח והחוזק של הגוף והנפש לעמוד מול מחלות וקשיים

חסינות פרלמנטרית

חסינות דיפלומטית

שם תואר: חָסִין

חסין מהחוק, חסין מאש

 

הערך חסינות נמצא בידיעות:

 14.01.1818.02.1822.05.1922.05.19, 03.12.19, 04.12.19, 06.01.20, 14.01.20, 20.01.20, 25.01.20, 26.01.20, 28.01.20, 18.02.20, 08.06.22, 14.01.24