Browsing Archives

חברה

חֶבְרָה –  company, קבוצת אנשים שהתאגדו יחד למטרה חברתית, כלכלית, עסקית

וגם: society

רבים: חֲבָרוֹת

סמיכות רבים: חֶבְרוֹת-

שם תואר: חֶבְרָתִי

חברה פרטית

חברה ציבורית

חברה ממשלתית

חֶבְרַת בת

חֶבְרַת קש

החברה האֱנוֹשִית

החברה הגבוהה

מַדְעֵי החברה

אֵשֶת חברה

מדעי החברה: סוציולוגיה, פסיכולוגיה

 

הערך חברה נמצא בידיעות: 

03.08.1718.03.1807.06.1822.06.18, 06.08.1813.08.1823.12.1827.12.18, 17.01.19

24.01.1907.02.1911.03.1903.04.1903.04.1917.06.1927.06.1901.07.19,

 04.07.19, 18.07.19, 30.07.19, 28.10.19, 20.11.19, 28.11.19, 28.11.19, 01.12.19, 17.12.19, 23.01.20, 06.02.20, 13.02.20, 13.02.20, 26.03.20, 30.04.20, 04.05.20, 05.05.20, 06.05.20, 12.05.20, 18.05.20, 19.05.20, 21.05.20, 29.06.20, 21.07.20, 29.07.20, 02.09.20, 13.10.20, 16.11.20, 17.11.20, 19.11.20, 01.12.20, 01.12.20, 03.12.20, 13.12.20, 16.12.20, 20.12.20, 29.12.20, 31.12.20, 04.01.21, 05.01.21, 07.01.21, 07.01.21, 26.01.21, 02.02.21, 09.02.21, 09.02.21, 14.03.21, 24.03.21, 05.04.21, 27.04.21, 05.05.21, 11.05.21, 27.05.21, 22.06.21, 06.07.21, 08.07.21, 13.07.21, 20.07.21, 21.07.21, 09.08.21, 13.09.21, 29.09.21, 30.09.21, 05.10.21, 12.10.21, 21.10.21, 31.10.21, 04.11.21, 10.11.21, 17.11.21, 17.11.21, 21.11.21, 30.11.21, 09.12.21, 12.12.21, 14.12.21, 04.01.22, 27.01.22, 03.02.22, 08.02.22, 23.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 02.03.22, 03.03.22, 09.03.22, 05.04.22, 14.06.22, 14.06.22, 15.06.22, 17.06.22, 08.07.22, 28.11.23, 28.12.23, 19.01.24, 25.01.24, 01.02.24, 14.02.24, 28.02.24, 03.04.24

 

 

 

חבש

חָבַש – לבש כובע, מַסֵכָה, וגם: שם תחבושת על פצע

השורש: ח.ב.ש

שם הפועל: לַחבוֹש

חוֹבֵש – אדם המטפל בפצועים בשטח, פרמדיק

 

בעברית יש פעלים מיוחדים לפעולות לבוש:

לובשים בגד (מכנסיים, חצאית, שמלה, חולצה, מעיל, תחתונים, גופייה, חזייה)

כובע, מטפחת, כיפה חובשים

נעל נוֹעֲלִים

גרב גורבים

חגורה חוגרים

שעון ותכשיטים עונדים

משקפיים מַרכִּיבִים

 

הערך חבש נמצא בידיעות: 

26.07.1625.04.18, 26.04.1823.01.1926.05.1928.05.19, 02.04.20, 06.09.20, 30.09.20, 10.11.20, 21.06.21, 25.10.21, 14.07.22, 27.01.24

 

חד

חַד מושחז, יכול לחתוך בקלות 

        חזק

שם עצם: חוֹד  

סכין חדה

עיפרון חד

שכל חד

זווית חדה

עלייה חדה

פְּנִייָה חדה

חוד הסכין 

חוֹד החֲנִִית – הניצב בראש ומוביל כגון בפעילות צבאית, בפיתוח טכנולוגי, בתחום חברתי או רעיוני

שם הפועל: לְחַדֵד

מְחדדים עיפרון עד שהחוֹד של העיפרון חד

מְחדדים נהלים כדי שהכול יהיה ברור

 

הערך חד נמצא בידיעות:

18.01.1726.07.1703.06.1814.02.1902.05.19, 12.09.19, 22.10.19, 15.01.20, 24.01.22, 24.01.22, 31.05.22, 14.06.22, 14.06.22, 16.06.22, 18.07.22, 27.12.23

 

חד מיני

חַד מִינִי – מין אחד – גבר או אישה

חַד מִינִי, חַד מִינִית, חַד מִינִיִים חַד מִינִיוֹת

זוג חד מיני: שני גברים או שני נשים

משפחה חד מינית: שני גברים או שתי נשים 

 

הערך חד מיני נמצא בידיעות:

חדר

חָדַר – נכנס למקום. לפעמים למקום סגור, לפעמים בכוח

שם הפעולה: חֲדִירָה

 

דוגמאות:

הגנבים חדרו לדירה דרך החלון.

החלון נשאר פתוח בלילה וחדר גשם.

המחבלים חדרו דרך גדר הביטחון. צה"ל מחפש את מקום החדירה.

אוויר קר חדר לאזור.

המנתח חודר לאזור הניתוח דרך הפה. הוא מחדיר מחט ארוכה.

בניתוח הזה מַחדִירִים בלון לבטן.

אני לא עונה על השאלה הזאת. זאת חֲדִירָה לַפְּרָטִיוּת!

 

הערך חדר נמצא בידיעות:

 18.07.1721.09.16, 12.01.1717.01.17, 23.07.1729.01.1811.02.18, 25.03.1828.03.18,

16.04.1828.05.1803.06.1812.07.1825.07.1813.01.1915.01.1903.02.19

30.05.1904.07.19, 08.09.19, 29.07.20, 21.10.20, 10.06.21, 22.02.22, 02.06.22, 03.08.22, 01.11.23, 02.11.23, 21.11.23, 23.11.23, 26.11.23, 27.01.24, 15.02.24, 14.04.24, 15.04.24, 18.04.24