Browsing Archives

עבור

עֲבוּר בשביל, לְמַעַן, בְּעַד

 

דוגמאות:

שילמתי לו עבור הכרטיסים.

הוא נתן לי מכתב עבור דני.

שילמתי עֲבוּרִי וַעֲבוּר החברה שלי.

זה יום מיוחד עֲבוּרֵנוּ.

 

הערך עבור נמצא בידיעות: 

13.09.1618.09.1621.09.1601.01.1706.01.1705.07.1706.09.1707.11.17

09.01.18,

03.06.1818.11.1827.11.1829.11.1817.01.1924.02.19, 25.07.19, 27.10.19, 29.10.19, 25.01.20, 03.03.20, 04.03.20, 19.07.20, 31.07.20, 31.12.20, 15.07.21, 05.09.21, 10.11.21, 27.12.21, 13.01.22, 21.02.22, 24.03.22, 01.05.22, 24.05.22, 28.06.22, 14.07.22, 29.07.22, 11.08.22, 02.11.23, 06.11.23, 11.02.24, 15.02.24

 

עבירה

עֲבֵירָה פעולה נגד החוק

רבים: עֲבֵירוֹת

עוברים עֲבֵירָה, מבצעים עבירה

עוברים על החוק

עבירה פלילית

עֲבַרְייָן – פושע, קרימינל, אדם שעובר על החוק

 

הערך עבירה נמצא בידיעות: 

01.08.1608.09.1608.01.1718.01.1726.01.1722.03.1713.07.1706.08.17

16.10.1714.11.1720.11.1707.12.1720.12.1714.01.1814.02.1809.04.18

19.06.1811.11.1824.11.1803.12.18

27.02.1910.03.1924.06.19, 21.11.19, 24.11.19, 09.02.20, 18.02.20, 28.05.20, 30.06.20, 03.02.21, 02.03.21, 20.04.21, 01.07.21, 10.10.21, 03.11.21, 10.11.21, 25.11.21, 02.01.22, 26.01.22, 08.02.22, 07.06.22, 07.06.22, 16.11.23, 02.04.24, 06.06.24, 03.07.24

 

 

 

 

 

 

עבר זמנו – בטל קורבנו

המשמעות:

אין טעם לעשות את הדבר לאחר שעבר הזמן המתאים לעשות אותו. הדבר כבר לא רלוונטי

בָּטֵל – לא קיים, מבוּטָל – מבטלים אותו – לא עושים אותו

קוֹרְבָּן  – sacrifice רבים: קוֹרְבָּנוֹֹת  קוֹרְבָּנוֹ – הקורבן שלו

ביהדות: קורבנות הם בעלי חיים או צמחים שמביאים אותם לבית המקדש ושורפים אותם אש המזבח כמתנה וכתודה לאלוהים.

להקריב  קורבן –  to sacrifice – לתת, להעלות קורבן

דוגמה:

עכשיו אתם מתחילים לתכנן לי מסיבה, שלושה חודשים אחרי יום ההולדת? אין טעם! עָבַר זְמַנוֹ – בָּטֵל קָרְבָּנוֹ!

המקור:

מסכת ברכות כ"ו א'