Browsing Archives

עשוי

עָשׂוּי  יכול אולי, יקרה אולי

עָשׂוי, עֲשׂוּיָה, עֲשׂוּיִים, עֲשׂוּיוֹת

משתמשים במילה עשוי למשהו טוב שעשוי לקרות בעתיד.

כשמדברים על משהו רע שיקרה אולי בעתיד, משתמשים במילה: עָלוּל.

דוגמאות:

מחר עשוי לרדת גשם סוף סוף.

הם עשויים לבוא אלינו מחר.

אנחנו עשויים להרוויח הרבה כסף בעסקה הזאת.

לעומת זאת:

אם לא תלמד אתה עלול להיכשל במבחן.

ביטלו את הטיול מחר כי עלול לרדת גשם כל היום.

 

הערך עשוי נמצא בידיעות: 25.03.1427.11.1711.12.1704.04.1908.07.19, 26.01.20, 06.07.20, 13.12.20, 10.08.21, 12.01.22

 

עשן

עָשָן – גזים שעולים לאוויר מאש, Smoke

השורש: ע.ש.ן

שם הפועל: לְעַשֵן

שם הפעולה: עִישוּן

מְעַשְנִים סיגריות, נרגילות, סמים

עשן סיגריות

מסך עשן – פעולה שמונעת מהאויב לדעת מה באמת קורה

שם תואר: מְעוּשָן, עָשֵן

בשר מְעושן, גבינה מְעושנת

פתגם:

אין עשן בלי אש

 

הערך עשן נמצא בידיעות: 

05.02.1713.02.1831.05.1821.11.1822.11.1801.01.1912.02.19, 29.05.1916.06.1918.07.19, 15.07.20, 10.01.22, 31.05.22, 01.06.22, 22.06.22