Browsing Archives

עשוי

עָשׂוּי  יכול אולי, יקרה אולי

עָשׂוי, עֲשׂוּיָה, עֲשׂוּיִים, עֲשׂוּיוֹת

משתמשים במילה עשוי למשהו טוב שעשוי לקרות בעתיד.

כשמדברים על משהו רע שיקרה אולי בעתיד, משתמשים במילה: עָלוּל.

דוגמאות:

מחר עשוי לרדת גשם סוף סוף.

הם עשויים לבוא אלינו מחר.

אנחנו עשויים להרוויח הרבה כסף בעסקה הזאת.

לעומת זאת:

אם לא תלמד אתה עלול להיכשל במבחן.

ביטלו את הטיול מחר כי עלול לרדת גשם כל היום.

 

הערך עשוי נמצא בידיעות: 25.03.1427.11.1711.12.1704.04.1908.07.19, 26.01.20, 06.07.20, 13.12.20, 10.08.21, 12.01.22