Browsing Archives

עת

עֵת זמן

מהשורש הזה יש מילים רבות שקשורות בזמן:

עַתָה – עכשיו, כעת

לְעִתִים – לפעמים

לְעִתִים קרובות, לְעִתִים רחוקות

לְעֵת עַתָה  – בינתיים

מֵעֵת לְעֵת – מזמן לזמן

עיתון

כְּתַב עֵת – ז'ורנל

עִיתוּי – Timing

 

 

הערך עת נמצא בידיעות:

 22.11.1618.12.1616.01.1722.03.1704.04.1706.06.1709.06.1717.09.17

26.10.1705.11.1714.11.17, 20.11.1705.12.1701.01.1809.01.1818.01.1828.01.1818.02.1811.03.18,

13.03.1810.07.1809.08.1808.10.1811.10.1811.10.1817.10.1803.12.18,

 20.12.1824.01.1928.01.1901.04.19,

05.05.19, 17.09.19, 10.10.19, 06.11.19, 26.11.1905.12.19, 10.12.19, 18.12.19, 09.01.20, 11.02.20, 17.03.20, 17.03.20, 25.03.20, 26.03.20, 01.04.20, 07.05.20, 20.05.20, 02.06.20, 18.06.20, 25.06.20, 26.07.20, 28.07.20 17.09.20, 12.10.20, 22.12.20, 22.12.20, 24.12.20, 11.01.21, 11.01.21, 27.01.21, 08.02.21, 01.03.21, 24.03.21, 05.04.21, 07.04.21, 11.04.21, 20.04.21, 22.04.21, 27.06.21, 21.07.21, 27.07.21, 02.08.21, 13.09.21, 21.10.21, 26.10.21, 11.11.21, 11.11.21, 09.02.22, 24.02.22, 14.06.22, 14.06.22, 30.06.22, 18.07.22, 31.07.22, 15.08.22, 15.08.22, 19.10.23, 06.11.23, 08.11.23, 21.11.23, 04.12.23, 16.12.23, 14.01.24, 24.01.24, 07.02.24, 11.02.24, 18.02.24, 21.02.24, 26.02.24, 06.03.24, 07.03.24, 05.04.24, 07.04.24

 

עתה

עַתָה – עכשיו, כעת

עֵת – זמן

מהשורש הזה יש מילים רבות שקשורות בזמן:

לְעִתִים – לפעמים

לְעִתִים קרובות, לְעִתִים רחוקות

לְעֵת עַתָה  – בינתיים

מֵעֵת לְעֵת – מזמן לזמן

עיתון

כְּתַב עֵת – ז'ורנל

 

הערך עתה נמצא בידיעות:

 14.09.1618.09.16, 20.09.1603.11.1616.11.1616.11.1606.12.1617.01.1730.01.1731.01.17,

 15.03.1716.03.1725.04.17,

19.06.1720.07.1731.10.1724.12.1710.01.1814.01.1822.01.1825.02.18,

 08.03.1829.05.1804.06.18,

10.07.1829.10.1827.11.1829.11.1823.01.1928.02.1902.04.19, 12.01.20, 06.02.20, 10.05.20, 21.07.20, 13.10.20, 22.11.20, 27.11.20, 30.11.20, 30.12.20, 07.01.21, 14.01.21, 25.01.21, 28.06.21, 31.08.21, 30.09.21, 01.11.21, 03.11.21, 25.11.21, 29.11.21, 28.12.21, 30.06.22, 14.10.23, 20.10.23, 03.11.23, 06.11.23, 7.11.23, 28.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 03.12.23, , 04.12.23, 07.12.23, 10.01.24, 14.01.24, 31.01.24, 11.02.24, 20.05.24

 

עתודה

עֲתוּדָה – חיילים שהצבא אישר להם ללמוד לימודים אקדמאיים ולהתגייס בסיום הלימודים

עֲתוּדָה אקדמית

נבחֶרֶת העֲתוּדָה – הנבחרת הצעירה. בעתיד – השחקנים יהיו בנבחרת הבוגרת.

עֲתוּדַאי – סטודנט הלומד בעתודה, לפני השירות בצבא

 

 

הערך עתודה נמצא בידיעות: 23.07.18, 12.11.19

 

 

עתיק

עַתִיק – קדום, ישן מאוד מאוד, Antik

עַתִיקוֹת – שרידים וחפצים מתקופות קדומות

ארכיאולוגים חושפים וחוקרים עתיקות

רשות העתיקות היא הגוף האחראי על החפירות הארכיאולוגיות ועל אתרי העתיקות במדינת ישראל.

 

הערך עתיק נמצא גם בידיעות: 14.10.1802.12.1815.05.19, 15.11.20, 15.06.21, 03.01.22, 24.05.22

 

 

 

 

עתר

עָתַר – ביקש מבית המשפט

השורש: ע.ת.ר

שם הפועל: לַעֲתוֹר

שם הפעולה: עֲתִירָה

עבר בבניין נפעל: נֶעֱתַר – הסכים לבקשה של מישהו

 

 

הערך עתר נמצא בידיעות: 

25.05.1707.11.1707.01.1828.05.1812.03.1929.05.19, 12.08.19, 04.09.19, 19.12.19, 03.05.20, 04.05.20, 07.05.20, 03.11.20, 05.11.20, 10.03.21, 20.04.21, 24.05.21, 06.07.21, 14.07.21, 04.07.22, 11.07.22, 23.11.23, 20.12.23, 11.01.24, 04.03.24, 18.03.24, 20.03.24, 09.05.24