Browsing Archives

עתודה

עֲתוּדָה – חיילים שהצבא אישר להם ללמוד לימודים אקדמאיים ולהתגייס בסיום הלימודים

עֲתוּדָה אקדמית

נבחֶרֶת העֲתוּדָה – הנבחרת הצעירה. בעתיד – השחקנים יהיו בנבחרת הבוגרת.

עֲתוּדַאי – סטודנט הלומד בעתודה, לפני השירות בצבא

 

 

הערך עתודה נמצא בידיעות: 23.07.18, 12.11.19