Browsing Archives

עלה (פועל)

עָלָה – עבר ממקום נמוך למקום גבוה

נסע לירושלים

בא לגור בישראל

עלה כסף – המחיר שלו היה…

עולה חדש: מְהַגֵר לישראל

השורש: ע.ל.ה

שם הפועל: לַעֲלוֹת

שם הפעולה: עֲלִייָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַעֲלוֹת

שם הפועל בבניין הפעיל: הַעֲלָאָה

שם עצם: מַעֲלִית – lift, elevator

עָלָה באש – נִשְׂרַף

עלה יפה – הִצְלִיחַ

 

הערך עלה נמצא בידיעות:

 02.04.1718.09.1701.10.1723.11.1722.12.17, 16.01.18, 05.02.1813.02.1808.04.18,

16.05.1824.05.1829.05.1804.06.1804.06.1804.06.1805.06.1810.06.18

06.08.18

06.08.1808.08.1808.10.1808.10.1830.10.1806.11.1820.11.1821.11.18

27.11.1829.11.1829.11.1812.12.18,

18.12.1825.12.1831.12.1831.12.1803.01.19, 13.01.1913.01.1915.01.1904.02.1907.02.1911.02.1914.02.19

10.03.1914.03.19, 03.04.1908.04.1929.05.19, 31.05.19, 27.10.19, 12.11.19, 01.12.19, 15.12.1916.01.20, 16.04.20, 16.07.20, 16.07.20, 11.10.20, 10.11.20, 29.11.20, 24.12.20, 29.12.20, 07.01.21, 12.01.21, 26.01.21, 02.02.21, 09.02.21, 11.03.21, 29.04.21, 05.05.21, 05.05.21, 31.05.21, 02.06.21, 03.06.21, 08.06.21, 10.06.21, 10.06.21, 01.09.21, 29.09.21, 05.10.21, 12.10.21, 04.11.21, 09.11.21, 24.11.21, 24.11.21, 07.12.21, 08.12.21, 13.12.21, 16.12.21, 21.12.21, 02.01.22, 23.01.22, 01.03.22, 02.03.22, 13.03.22, 15.03.22, 03.05.22, 08.06.22, 05.07.22, 01.08.22, 10.08.22, 07.12.23, 10.12.23, 11.01.24, 30.01.24, 18.02.24, 13.03.24

 

 

 

 

 

עלול

עָלוּל – יכול אולי, יקרה אולי

עָלוּל, עֲלוּלָה עֲלוּלִים, עֲלוּלוֹת

כשמדברים על משהו רע שיקרה אולי בעתיד, משתמשים במילה: עָלוּל.

משתמשים במילה 'עָשׂוּי' למשהו טוב שעשוי לקרות בעתיד.

עָשׂוי, עֲשׂוּיָה, עֲשׂוּיִים, עֲשׂוּיוֹת

דוגמאות:

אם לא תלמד אתה עלול להיכשל במבחן.

ביטלו את הטיול מחר כי עלול לרדת גשם כל היום.

אם תמשיך לעשן אתה עלול להיות חולה.

לעומת זאת:

מחר עשוי לרדת גשם סוף סוף.

הם עשויים לבוא אלינו מחר.

אנחנו עשויים להרוויח הרבה כסף בעסקה הזאת.

 

הערך עלול נמצא בידיעות: 16.06.1614.08.1608.10.1631.01.1706.09.1701.10.1702.10.1726.10.17

29.10.17,

18.12.1722.12.1704.01.1804.02.1805.02.1821.05.1805.06.1814.08.18

08.10.1828.02.1923.06.19,

24.06.19, 25.07.19, 08.09.19, 12.09.19, 31.10.19, 28.11.19, 09.02.20, 26.07.20, 04.08.20, 29.11.20, 07.01.21, 12.01.21, 22.03.21, 06.06.21, 09.06.21, 24.06.21, 06.10.21, 01.11.21, 07.11.21, 11.11.21, 14.11.21, 20.12.21, 30.12.21, 20.02.22, 21.03.22, 21.03.22, 04.04.22, 19.05.22, 23.10.23, 12.11.23, 16.12.23, 25.12.23, 26.12.23, 14.01.24, 16.01.24, 04.02.24, 11.02.24, 15.02.24, 26.02.24, 06.03.24, 01.04.24, 24.06.24, 11.07.24

 

 

 

 

 

 

עלות

עֲלוּת ההוצאות הכלליות הדרושות לייצור מוצר או שירות או לקניית מוצר או שירות, כמה עולה לייצר את המוצר או השירות או לקנות אותו.

השורש: ע.ל.ה

שוקלים עֲלוּת מול תוֹעֶלֶת.

 

הערך עלות נמצא בידיעות:

 06.09.1727.12.1708.08.1803.01.1923.07.19, 17.11.19, 19.01.20, 08.12.21, 26.12.21, 31.05.22, 05.11.23

 

עליון

עֶלְיוֹן – הגבוה ביותר, החשוב ביותר

אל עֶלְיוֹן

בית המשפט העֶליון

כוח עֶליון  – Force majeure

החטיבה העֶלְיוֹנָה בבית הספר (כיתות י-י"ב)

שם עצם: עֶלְיוֹנוּת – גובה, יִתרון

עֶלְיוֹנוּת אֲווירית, עֶלְיוֹנוּת צבאית

 

הערך עליון נמצא בידיעות: 20.05.20, 05.08.20, 21.07.21, 27.10.21

 

עליית הנוער

עֲלִייַת הַנוֹעַר – מִפעַל הַצָלָה, הַעֲלָאָה לארץ וחינוך של נוער וילדים מגרמניה, ולאחר מכן גם מארצות אחרות.

את הרעיון לְאַרגֵן עליית נוער הֶעֶלתָה לראשונה רֶחָה פרייאר ב-1932.

 

הערך עליית הנוער נמצא בידיעות: 06.06.1606.01.1808.04.18, 25.02.20