מבזקים

זְהירות, אש! 200 שְׂרֵפוֹת בסוף השבוע

כ-200 שְׂרֵפות פָּרְצוּ בסוף השבוע בצָפון ובמֶרכז. מאות תושבים פּוּנוּ מבָּתֵיהֶם למֶשֶך שָעות רבות. התושבים הוּרְשוּ לחזור לבָתיהם אחרי שהוּשְׂגָה שְליטה על האש.

בְּשֶל מֶזֶג האֲוִויר היָבֵש המְלוּוֶה ברוחות מִזְרחיות עֵרוֹת השׂוֹרֵר בימים האחרונים וגם היום יש חֲשָש כָּבֵד להִתְפַּשְטוּת של שְׂרֵפוֹת העֲלוּלוֹת לִגרום לפְגיעה בְּנֶפֶש, בִּרְכוּש ובַטֶבַע.
נְציב כַּבָּאוּת והַצָלָה לישראל הוציא צַו האוסר על הַדְלָקַת אש ביִישובים, בשְטחים פתוחים, ביְערות, בפארקים, בשְמוּרוֹת טֶבַע ובגַנִים.
תוֹקֶף הצַו: 8.11–30.11.
אם הִבְחַנְתֶם באֵש או בעָשָן, יש לְחַיֵיג מייד 102 ללוֹחֲמֵי האש.