Browsing Archives

עקר

עָקַר – הוציא צמח מהאדמה עם השורש

השורש: ע.ק.ר

שם הפועל: לַעֲקוֹר

שם הפעולה: עֲקִירָה

עוקרים עץ, שן, אדם ממקומו הטבעי

מַחֲנוֹת הָעֲקוּרִים – מחנות שהקימו בגרמניה, אוסטריה ואיטליה לפליטי השואה אחרי מלחמת העולם השנייה

 

הערך עקר נמצא בידיעות: 01.02.1820.06.1911.07.19, 07.11.21, 22.03.22, 15.05.22, 17.10.23, 25.02.24, 29.05.24