Browsing Archives

ה׳ בתמוז תשפ״א 15.06.21

כּוֹנְנוּת לִקראת מִצעד הדְגלים שיִתקיים היום בירושלים

מִצעַד הדִגלים יִתקיים היום בירושלים. כוחות הביטָחון תִגְבְּרו את הכּוֹנְנות בירושלים ובדרום מחֲשָש להַסְלָמָה נוֹכַח אִיוּמֵי חמאס.

השר לביטחון הפנים עומר בר-לב אִישֵר אתמול את קִיוּם המצעד בתוֹם הַעֲרָכַת מַצָב בהִִשְתתפות מפכ"ל המשטרה ונְציגֵי צה"ל, שַבַּ"כּ והמל"ל. ביְשיבה הוּצְגו בפני השר החדש התוכניות המִבְצָעִיוֹת לקיום המצעד בירושלים היום. בתוֹם הערכת המצב אמר השר בר-לב: "הִתְרַשַמתי כי המשטרה עֲרוּכָה הֵיטֵב וכי נעשה מַאֲמָץ גדול לשמירה על מִרְקַם החיים הֶעָדין וביטְחוֹן הציבור". 

שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה אתמול אַזְהָרַת מַסָע לנְציגֶיהָ בישראל ולאזְרחיה והורְתָה להם לא להגיע לעיר העתיקה בירושלים היום ולשמור על עֵרָנוּת.

יום שלישי ה׳ בתמוז תשפ״א 15.06.21


06:10: כּוֹננות בירושלים לִקראת מִצְעַד הדְגלים שיִתקיים היום

06:10: צה"ל נֶעֱרָך לאפשרות של הַסְלָמָה

06:10: שַגְרירות ארצות הברית בישראל לאֶזְרְחֵי ארה"ב: לא לְהַגִיע היום לעיר העתיקה בירושלים

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט והשרים החדשים נִכנסו אתמול לעבודה במשְׂרְדֵיהֶם

06:10: מהיום: אין חובה לַעֲטוֹת מסֵכות במקומות סגורים

06:10: אין חובה לעטות מסכות גם בבתי הספר

06:10: שבוע הספר נִמשך: אֵירועים והֲנָחות על ספרים ביְרידים ובחנויות

06:10: התחזית: יְרידה בטמפרטורות