Browsing Archives

ערנות

עֵרָנוּת – ההפך מ: שֵינָה; תשומת לב

דוגמאות:

אני עֵר כבר משש בבוקר.

התינוק עֵרָנִי דווקא בלילה…

כשאני נוהגת בלילה אני מאזינה לרדיו כדי לשמור על ערנות.

כשהוא לומד הוא אוכל שוקולד כדי לשמור על ערנות.

 

הערך ערנות נמצא בידיעות:

 28.03.1712.09.1714.05.1814.08.1816.06.19, 15.06.21, 14.10.21, 26.10.21, 11.11.21, 29.06.22, 10.07.22, 18.10.23, 03.11.23, 23.11.23, 06.12.23, 16.12.23

 

ערער

עִרעֵר – אמר: אני מבקש לשנות את ההחלטה, אני מבקש לדון שוב במקרה, פנה לבית המשפט וביקש לשנות את ההחלטה ואת העונש

השורש: ע.ר.ע.ר

שם הפועל: לְעַרעֵר 

שם הפעולה: עִרעוּר

מערערים על החלטה, מערערים על פסק דין

מגישים ערעור

 

הערך ערער נמצא בידיעות: 20.07.1608.09.1608.02.1712.06.1730.07.1731.07.1706.08.1725.12.1727.02.18,

08.11.18, 09.09.19, 31.10.19, 10.12.19, 30.06.20, 03.02.21, 02.03.21, 05.05.21, 26.10.21, 17.11.21, 17.01.22, 17.02.22, 22.11.23, 20.12.23, 11.01.24

 

ערפל

עֲרָפֶל  – fog, smog

ענן נמוך מלא מים שמפריע לָרְאוּת,  וגם: לא ברור

רבים: עַרפִילִים  (אין דגש ב-פ' !)

מְעוּרְפָּל – לא ברור

דוגמאות:

היה ערפל. לא ראינו כלום. לא יכולנו להמשיך לנסוע.

הרְאִייה שלו מְעוּרפֶּלֶת. הוא צריך ללכת לרופא עיניים.

הוא אמר דברים מאוד מעוּרפָּלִים. לא הבנתי מה הוא רצה לומר.

וגם: בזמן המלחמה שומרים על עֲרָפֶל קְרָב, כדי שהאויב לא יידע מה קורה באמת.

 

הערך ערפל נמצא בידיעות: 13.12.1607.03.1708.11.17, 30.10.23, 01.11.23