Browsing Archives

מבוגר

מְבוּגָר – לא צעיר, ADULT

בּוֹגֵר – אחראי, מסיים קורס או לימודים

תינוק, ילד, נער, מבוגר, זקן…

חינוך מבוגרים

גיל מבוגר

סרט למבוגרים

המבוגר הָאַחְרָאִי

שם עצם: בַּגְרוּת

תעודת בגרות

תעודת בוגר אוניברסיטה

בוגר בית ספר

ספר בוגרים, כנס בוגרים

 

הערך מבוגר נמצא בידיעות:

 26.12.1728.12.1728.06.18, 29.07.1802.08.18, 23.01.1913.02.1901.04.19, 02.12.19, 15.12.19, 19.07.20, 16.12.20, 15.07.21, 25.07.21, 04.08.21, 05.10.21, 12.10.21, 31.10.21, 21.11.21, 22.12.21, 23.12.21, 02.02.22, 16.02.22, 03.05.22, 09.06.22, 14.06.22, 14.06.22, 23.06.22, 12.11.23, 10.12.23

 

 

 

 

 

 

מבול

מַבּוּל – גשם חזק

בתנ"ך – הגשם הגדול שהוריד אלוהים על הארץ בפרשת נוח. רק נוח ומשפחו ובעלי החיים שהיו אתו בתיבה -נשארו בחיים.

אחרַַיי המבול – ביטוי שאומר: אין לי אחריות למה שיקרה בעתיד. לא אכפת לי מה יהיה אחריי. מצדי שהכול ייהרס!

 

הערך מבול נמצא בידיעות: 24.10.17

 

 

 

 

 

 

מבחר

מִבחָר – קולקציה

השורש: ב.ח.ר

שם הפועל: לִבְחוֹר

שם הפעולה: בְּחִירָה

 

דוגמאות:

בוחרים: שמלה, חתן, כלה, מקצוע, ראש ממשלה, ראש עיר.

הבחירות לכנסת מתקיימות פעם בארבע שנים.

יש אנשים שקשה להם לבחור.

בחנות הזאת יש מבחר גדול של מעילים. קשה לבחור.

קיבלנו הזמנה לחתונה של יעל עם בְּחִיר לִבָּהּ אורי. 

 

הערך מבחר נמצא בידיעות: 27.06.1621.09.1607.08.1708.04.18, 23.04.1802.04.1903.04.19, 18.12.21, 05.04.24