Browsing Archives

ג׳ במרחשוון תשע״ח 23.10.17

חיל האוויר האמריקני מַעֲלֶה את הכּוֹנְנוּת הגַרְעִינִית

אתר האינטרנט "Defense One" מְדַווֵח כי לראשונה מאז סוף המלחמה הקרה בשנת 1991 חיל האוויר האמריקני מעלה את הכּוֹנְנוּת הגַרְעִינִית.

ראש המטה בחיל האוויר האמריקני אמר ברֵיאָיוֹן לאתר כי לא מדובר בהכנות לאֵירוּע מְתוּכְנָן אֶלא במַהֲלָך מִתְבַּקֵש במְצִיאוּת של היום.

יום שני ג׳ במרחשון תשע״ח 23.10.17


07:10: אתר אינטרנט: לראשונה משנת 1991 – צבא ארה"ב מַעֲלֶה את הכּוֹנְנוּת הגרעינית

07:10: היום אחה"צ: פְתיחה חגיגית של מושב החורף של הכנסת

07:10: היום מתקיים מבצע 'הקש בדלת' של האגודה למלחמה בסרטן

07:10: הִסתַייְמָה שְביתת המַרצים במִכללות הציבוריות

07:10: מהיום ועד סוף השבוע – תרגיל של צה"ל באזור בית שאן

07:10: חיסון נגד שַפַּעַת כבר קיבלתם?

07:10: התחזית: בלי שינוי

היום: מִבְצע 'הַקֵש בַּדֶלֶת'

היום: מבצע הַקֵש בדלת

תורמים לאגודה למלחמה בסרטן

 

היום מתחיל מִבְצע 'הַקֵש בדֶלֶת'  – מבצע ההַתְרָמָה של האגודה למלחמה בסרטן המתקיים זו השנה ה-57. אלפי מִתְנַדבים, בהם תלמידים רבים יִנְקְשו היום על דלתות הבתים בישראל כדי לֶאֱסוף תרומות.  אפשר לתרום גם בטלפון 1-800-35-46-46 וכן דרך אתר האגודה למלחמה בסרטן www.cancer.org.il.

לרגל פתיחת המבצע פִּרְסְמו האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות נְתוּנִים מעודכנים על מחלת הסרטן בישראל.

פורסם גם מידע על מֶחְקָרִים חדשים בנושא מחלת הסרטן.

הנה נתונים אחרים:

במדינת ישראל חיים כיום כ- 284,000 מַחְלִימִים מסרטן. במשך חמישים השנים האחרונות גדל מספר חולי הסרטן פי 5 בְּשֶל עלייה בתוֹחֶלֶת החיים, הזדקנות וגידול האוכלוסייה. מספר המחלימים גדל פי 9.

שיעור החולים באוכלוסייה הערבית בישראל קטן משיעור החולים בְּקֶרֶב היהודים, אולם שיעורי התַחְלוּאָה בקרב הערבים עולים עם הזמן. בין הסיבות לשינוי: שינוי בהרגלי החיים והאכילה העוברים על החברה הערבית.

חולי סרטן ובני משפחותיהם מוזמנים להתקשר למוקד הטֶלֶמידע של האגודה למלחמה בסרטן שמספרו 1800-599-995  24 שעות ביממה לקבלת מַעֲנֶה על שאלות ולקבלת עלוֹנֵי מידע ללא תשלום בנושא התמודדות עם מחלת הסרטן, טיפולים, זְכוּיוֹת ושֵירוּתִים, מחקרים קליניים, קְבוּצוֹת תְמִיכָה, אֵירוּעִים וימֵי עִיוּן לחולים ללא תשלום.  מידע רב אפשר למצוא באתר האגודה למלחמה בסרטן.