Browsing Archives

מבצע

מִבצָע – אופרציה, operation, פעולה מיוחדת

השורש: ב.צ.ע

 

דוגמאות:

מבצע צְבאִי: מבצע אנטבה, מבצע סיני

בחנות: מבצע הֲנָחוֹתמבצע הוֹזָלָה, מבצע מיוחד

רק היום העגבניות במבצע! מחיר קילוגרם רק 2 שקלים!

לקראת פסח עשינו מבצע ניקיון בכל הבית.

אתמול עברנו דירה. זה היה מבצע לא קל.

חיילים עוסקים בפעילות מִבצָעִית לאורך הגבול. 

 

הערך מבצע נמצא גם בידיעות:

22.03.1625.07.1614.09.1629.09.1606.10.16, 30.10.16, 30.10.16, 31.10.1628.11.1629.11.1604.01.1710.01.1730.01.1702.02.17, 01.10.1702.10.17, 23.10.17, 23.10.1722.01.1807.03.1821.03.1827.04.1810.05.1827.05.1801.07.18,

 04.07.1808.07.1810.07.18,

11.07.1817.07.1825.07.1808.08.1804.10.1802.11.1812.11.1820.11.18

31.12.1813.01.1913.01.1914.01.19,   

15.01.1915.01.1905.02.1924.03.1904.04.1907.05.1903.07.1908.07.19, 25.07.19, 15.09.19, 23.09.19, 04.11.19, 12.01.20, 19.01.20, 04.02.20, 10.02.20, 12.05.20, 25.06.20, 27.07.20, 03.12.20, 03.12.20, 09.12.20, 10.12.20, 16.12.20, 29.12.20, 31.12.20, 03.01.21, 03.01.21, 19.01.21, 09.02.21, 09.02.21, 17.03.21, 13.04.21, 29.04.21, 11.05.21, 18.05.21, 19.05.21, 23.05.21, 06.06.21, 15.06.21, 16.06.21, 22.06.21, 24.06.21, 08.07.21, 05.10.21, 10.11.21, 10.11.21, 21.11.21, 06.12.21, 04.01.22, 16.01.22, 07.02.22, 13.03.22, 21.03.22, 29.03.22, 04.04.22, 05.04.22, 27.04.22, 16.05.22, 02.06.22, 05.07.22, 21.07.22, 31.07.22, 02.08.22, 08.08.22, 10.08.22, 27.10.23, 09.11.23, 17.11.23, 07.01.24, 07.01.24, 10.01.24, 15.01.24, 27.01.24, 12.02.24, 13.02.24, 13.02.24, 14.02.24, 14.02.24, 14.02.24, 18.02.24, 29.02.24, 05.03.24, 17.03.24, 02.04.24, 04.04.24, 15.04.24, 16.04.24, 24.05.24, 08.06.24

 

מבצר

מִבְצָר – מְצוּדָה, מבנה גדול מוקף חומה, ששומר על הנמצאים בתוכו

השורש: ב.צ.ר

שם הפועל בבניין פיעל: לְבַצֵר

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְבַּצֵר

 

שם עצם: בִּיצוּרִים

שם תואר: מְבוּצָר

בֵּיתִי הוא מִבְצָרִי –  הבית הוא המקום הבטוח ביותר

דוגמאות:

ביקרנו במבצר יחיעם בגליל.

החיילים התבצרו בבונקר.

לפני המלחמה בנו ביצורים רבים על יד הגבול.

האויב לא הצליח לכבוש את האזור המבוצר.

העובדים התבצרו במפעל ופתחו בשביתת רעב. 

הוא מתבצר בעמדותיו ואינו פתוח לשמוע דעות של אחרים.

 

 

הערך מבצר נמצא בידיעות: 03.08.1713.09.17, 11.12.19, 27.11.20, 09.02.21, 11.11.21, 13.11.23, 03.01.24, 01.05.24