Browsing Archives

מבקר המדינה

מבקר המדינה

משרד מבקר המדינה הוא המוסד המרכזי בישראל לביקורת המדינה.

מבקר המדינה עורך ביקורת חיצונית על פעולותיהם של משרדי הממשלה וגופים ציבוריים שונים, ביניהם: הרשויות המקומיות, המפלגות, מגן דוד אדום, חברת החשמל.

המבקר משמש גם כאומבודסמן – נציב תלונות הציבור.

 

הערך מבקר המדינה נמצא בידיעות:

2.11.1630.01.1724.10.1730.04.18, 09.05.1804.06.1805.02.1925.02.19,

14.03.1917.03.1919.03.1914.05.1903.06.1904.06.1925.06.19, 05.09.19, 26.02.20, 24.03.20, 30.06.20, 27.10.20, 19.11.20, 02.05.21, 04.05.21, 01.09.21, 08.02.22, 31.05.22, 13.07.22, 02.11.23, 14.11.23, 27.12.23, 03.04.24, 23.05.24, 29.05.24, 17.06.24