Browsing Archives

מבוגר

מְבוּגָר – לא צעיר, ADULT

בּוֹגֵר – אחראי, מסיים קורס או לימודים

תינוק, ילד, נער, מבוגר, זקן…

חינוך מבוגרים

גיל מבוגר

סרט למבוגרים

המבוגר הָאַחְרָאִי

שם עצם: בַּגְרוּת

תעודת בגרות

תעודת בוגר אוניברסיטה

בוגר בית ספר

ספר בוגרים, כנס בוגרים

 

הערך מבוגר נמצא בידיעות: 26.12.1728.12.1728.06.18, 29.07.1802.08.18, 23.01.1913.02.1901.04.19, 02.12.19, 15.12.19, 19.07.20

 

 

 

 

 

מבוכה

מְבוּכָה – תחושה של בִּלְבּוּל ואי נוחות, בושה קלה

השורש: ב.ו.ך

שם הפועל: לְהָבִיך

שם תואר: מֵבִיך, נָבוֹך

מקרה מֵבִיך, התנהגות מביכה, סיטואציה מביכה

נָבוֹך מִבּוּשָה

 

הערך מבוכה נמצא בידיעות: 09.01.18, 17.09.20

 

 

 

 

 

 

מבול

מַבּוּל – גשם חזק

בתנ"ך – הגשם הגדול שהוריד אלוהים על הארץ בפרשת נוח. רק נוח ומשפחו ובעלי החיים שהיו אתו בתיבה -נשארו בחיים.

אחרַַיי המבול – ביטוי שאומר: אין לי אחריות למה שיקרה בעתיד. לא אכפת לי מה יהיה אחריי. מצדי שהכול ייהרס!

 

הערך מבול נמצא בידיעות: 24.10.17