Browsing Archives

מבוגר

מְבוּגָר – לא צעיר, ADULT

בּוֹגֵר – אחראי, מסיים קורס או לימודים

תינוק, ילד, נער, מבוגר, זקן…

חינוך מבוגרים

גיל מבוגר

סרט למבוגרים

המבוגר הָאַחְרָאִי

שם עצם: בַּגְרוּת

תעודת בגרות

תעודת בוגר אוניברסיטה

בוגר בית ספר

ספר בוגרים, כנס בוגרים

 

הערך מבוגר נמצא בידיעות:

 26.12.1728.12.1728.06.18, 29.07.1802.08.18, 23.01.1913.02.1901.04.19, 02.12.19, 15.12.19, 19.07.20, 16.12.20, 15.07.21, 25.07.21, 04.08.21, 05.10.21, 12.10.21, 31.10.21, 21.11.21, 22.12.21, 23.12.21, 02.02.22, 16.02.22, 03.05.22, 09.06.22, 14.06.22, 14.06.22, 23.06.22, 12.11.23, 10.12.23

 

 

 

 

 

 

מבול

מַבּוּל – גשם חזק

בתנ"ך – הגשם הגדול שהוריד אלוהים על הארץ בפרשת נוח. רק נוח ומשפחו ובעלי החיים שהיו אתו בתיבה -נשארו בחיים.

אחרַַיי המבול – ביטוי שאומר: אין לי אחריות למה שיקרה בעתיד. לא אכפת לי מה יהיה אחריי. מצדי שהכול ייהרס!

 

הערך מבול נמצא בידיעות: 24.10.17