Browsing Archives

מקביל

מַקבִּיל – Parallel, זה לצד זה

דוגמאות:

שני קווים מקבילים לא נפגשים. 

הוא החנה את המכונית במקביל למדרכה.

הוא למד מוסיקה במקביל ללימודים באוניברסיטה.

הם לומדים בשתי כיתות מקבילות. הוא בכיתה א' 1 והיא בכיתה א' 2.

 

הערך מקביל נמצא בידיעות: 

17.08.1612.12.1602.01.1707.08.1607.08.1627.08.1729.10.1714.11.17,

 22.01.18,

04.02.1804.03.1807.03.1811.03.1830.04.1805.06.1824.06.1811.11.18

25.11.1804.03.1904.03.1925.06.19,

10.07.19, 22.10.19, 18.11.19, 01.12.19, 18.12.19, 09.02.20, 07.06.20, 30.09.20, 12.10.20, 12.11.20, 18.02.21, 11.04.21 , 04.05.21, 09.09.21, 06.10.21, 21.10.21, 16.01.22, 19.01.22, 06.02.22, 07.02.22, 27.04.22, 01.05.22, 23.05.22, 31.05.22, 28.06.22, 18.07.22, 11.08.22, 11.08.22, 26.10.23, 01.11.23

 

מקוון

מְקוּוָןאינטרנטי

מִרְשֶתֶת – המילה העברית ל: אינטרנט

דוגמאות:

קורס מקוּוָן, עיתון מקוּוָן

 

הערך מקוון נמצא בידיעות: 08.03.1723.01.1825.01.1803.04.1829.01.1904.07.1923.07.19, 07.01.20, 09.02.20, 10.02.20, 30.06.20, 30.09.20, 27.12.20, 25.01.21, 27.01.21, 08.03.21, 24.03.21, 08.04.21, 26.01.22, 08.02.22, 16.02.22, 18.12.23

 

מקום

מָקוֹם (ז')place

רבים: מקומות

מקום על המפה

מקום ישיבה

מנדט בכנסת

וגם: מקום ברשימה לכנסת

מקום ראשון, מקום שני, מקום 12, מקום ריאלי, מקום לא ריאלי

דוגמאות:

אין מקום בעולם שלא הייתי בו.

אין מקום באולם.

יש מקומות ישיבה רק בשורה השמינית.

הם זכו בתחרות במקום הראשון.

הרשימה קיבלה שלושה מקומות בכנסת. 

 

הערך מקום נמצא בידיעות:

 31.03.20, 30.10.23, 11.02.24

 

מקור

מָקוֹר (ז') –  המקום שממנו יוצא הדבר

               אדם שממנו התקבלה ידיעה

              מסמך או ספר שממנו אפשר ללמוד את הדבר              

וגם: מקור מים

וגם: אוריגינל

וגם: גורם

רבים: מְקוֹרוֹת

שם תואר: מְקוֹרִי

המקורות ביהדות: התנ"ך, המשנה, התפילה

דוגמאות:

מָקור משטרתי מסר ש…

העיתונאי לא מסר מה מְקור המידע שלו.

"מְקוֹרוֹת" היא חברת המים של ישראל.

מקורות הירקון נמצאים באזור ראש העין.

מה מְקוֹר הַשם?

?מה מְקוֹר הטעות

התכנית המקורית שלנו הייתה לנסוע הקיץ לאירופה, אבל החברים שלנו נוסעים לאמריקה והחלטנו לנסוע אתם.

קנינו תמונה מְקוֹרית של הצייר. היא הייתה יקרה מאוד.

זה המסמך המְקוֹרי וזה ההעתק שלו.

איזה רעיון מקורי! איך לא חשבו על זה קודם?

הוא רוצה להתחפש בתחפושת מקורית שאין לאף ילד!

הספר נכתב בַּמָקור באנגלית ורק עכשיו תרגמו אותו לעברית.

הוא בַּמָקור מארצות הברית.

עישון סיגריות הוא מָקור למחלות.

עורך הדין: אתה צריך להביא העתק נאמן למקור.

 

הערך מקור נמצא בידיעות:

 25.03.1425.07.1626.10.1620.03.1720.03.1726.03.1712.06.1719.06.1702.08.17,

22.10.1723.11.1724.11.1714.01.1821.01.1825.01.1830.01.1801.02.1809.05.1823.05.1805.06.18,

18.06.1818.07.1814.08.18, 26.12.1814.01.1911.06.1904.07.1929.07.19, 14.11.19, 12.01.20, 17.03.20, 06.07.20, 05.08.20, 13.10.20, 12.11.20, 22.12.20, 14.01.21, 10.02.21, 24.02.21, 27.05.21, 09.06.21, 09.06.21, 22.06.21, 23.06.21, 24.06.21, 09.07.21, 05.10.21, 24.01.22, 10.06.22, 04.07.22, 15.10.23, 01.11.23, 02.11.23, 03.12.23, 10.12.23, 16.12.23, 25.12.23, 14.02.24, 18.02.24, 05.04.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקלדת

מִקְלֶדֶת – keyboard

מקלדת המחשב. במקלדת המחשב יש מַקָשִים

מקלדת הפסנתר. במקלדת הפסנתר יש קְלִידִים לבנים וקְלידים שחורים

קְלִידן – מנגן במקלדת (פסנתר, אורגן, סינתיסייזר)

קַלְדן – תפקידו להקליד (להדפיס) במחשב

השורש: ק.ל.ד

שם הפועל: לְהַקְלִיד

שם הפעולה: הַקְלָדָה

הקלדה עיוֶורֶת

 

הערך הקליד נמצא בידיעות:

 12.02.09, 19.10.21, 28.06.22

 

 

 

 

מקלט

מִקלָט – SHELTER –  מקום שבורחים אליו ומסתתרים בו בשעת מלחמה, חדר עם קירות נגד פצצות

בישראל יש מקלטים בדירות ובבתים ומקלטים ציבוריים.

בהרצליה יש מקלט לנשים מוּכּוֹת.

 

הערך מקלט נמצא בידיעות: 25.07.1618.09.1608.12.1609.06.1724.11.1709.12.1723.01.1824.01.1809.05.18,

10.05.1813.11.1816.06.19, 01.09.19, 07.10.19, 04.12.19, 04.08.20, 09.02.21, 12.05.21, 20.05.21, 28.02.22, 14.10.23, 24.11.23, 10.12.23

 

מקצוע

מִקצוֹעַ (ז') – פרופסיה

רבים: מִקצוֹעוֹת

שם תואר: מִקצוֹעִי

שם עצם: מִקצוֹעִיוּת

דוגמאות:

יש לו שני מקצועות: רופא ועורך דין.

קשה לה לבחור מקצוע.

זה קורס מקצועי לקוסמטיקאיות.

איפה למדת את המקצוע?

עשית עבודה מקצועית ויפה!

זו עבודה לא מקצועית!

הוא תלמיד טוב רק במקצועות הריאליים: מתמטיקה, פיסיקה, כימיה.

המנהל האשים את העובד בחוסר מִקצוֹעִיוּת, ופיטר אותו.

 

הערך מקצוע נמצא בידיעות: 

15.08.1617.01.1713.02.1713.07.1730.08.1707.01.1807.01.1818.02.18,

 26.02.18,

06.05.1831.05.1819.06.1814.08.1829.11.1808.01.1908.01.1909.01.19,

 10.01.1913.01.1915.01.1905.02.19,

04.03.1920.05.1904.06.1906.06.1901.07.1901.07.19, 22.10.19, 06.11.19, 02.04.20, 12.05.20, 06.01.21, 27.01.21, 02.05.21, 21.06.21, 12.07.21, 08.10.21, 20.01.22, 16.02.22, 11.05.22, 11.05.22, 15.05.22, 10.06.22, 14.06.22, 14.06.22, 20.07.22, 14.11.23, 03.12.23, 25.12.23, 29.01.24, 31.01.24, 19.02.24, 19.02.24, 09.05.24