Browsing Archives

מלאכה

מְלָאכָה עבודה, בעיקר עבודת כפיים 

רבים: מְלָאכוֹת

מְלֶאכֶת יד – עבודת יד (ולא עבודת מכונה)

מְלֶאכֶת קודש 

מְלֶאכֶת מַחשֶבֶת – עבודת אומנות יפה

בית מלָאכָה – מקום שבו עובדים בידיים. למשל: הסנדלר, הנגר

מלָאכוּתִי – לא טבעי

              למשל: לב מלאכותי, דשא מלאכותי, חיוך מלאכותי

 

הערך מלאכה נמצא בידיעות:

19.06.1617.01.1723.01.1804.03.19, 05.08.19, 30.10.19, 31.10.19, 17.12.19, 31.12.19, 17.03.20, 07.11.20, 08.11.20, 06.02.21, 14.06.22, 14.06.22

 

מלחמה

מִלְחָמָה – war

רבים: מִלְחָמוֹת

סמיכות: מִלְחֶמֶת-

השורש: ל.ח.ם

שם הפועל בבניין קל: לִלְחוֹם

לוחמים על משהו, לוחמים למען משהו, לוחמים נגד מישהו

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִילָחֵם

נלחמים במישהו, נלחמים נגד מישהו, נלחמים למען משהו

מלחמת אזרחים – מלחמה של תושבים במדינה אלה נגד אלה

מלחמת אחים

מלחמות היהודים

מלחמות הגנרלים

מלחמות ישראל

מלחמת העולם הראשונה (1914), מלחמת העולם השנייה (1939)

מלחמת העצמאות=מלחמת השחרור= מלחמת תש"ח (1948)

מלחמת ששת הימים (1967)

מלחמת יום הכיפורים (1973)

הספר: מלחמה ושלום

 

 

הערך מלחמה נמצא בידיעות:

16.03.1720.04.17, 12.06.1719.11.17 31.12.17, 23.01.1801.02.1813.03.1815.04.1810.05.1826.07.1801.08.1804.10.1813.11.18, 23.12.1824.12.18,

08.01.1913.01.1915.01.1923.01.1930.01.1918.03.1909.04.1930.04.19

02.05.1907.05.1920.05.1906.06.1908.07.1918.07.19, 05.08.19, 15.09.19, 23.09.19, 10.11.19, 10.12.19, 12.12.19, 19.12.19, 09.02.20, 20.02.20, 25.03.20, 11.06.20, 25.06.20, 23.09.20, 25.10.20, 13.04.21, 25.04.21, 09.05.21, 11.07.21, 21.07.21, 21.07.21, 14.09.21, 07.10.21, 10.11.21, 24.11.21, 26.12.21, 20.01.22, 16.03.22, 28.03.22, 10.05.22, 15.05.22, 07.06.22, 28.06.22, 19.07.22, 28.07.22, 11.08.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מלחמת העצמאות

מִלחֶמֶת הָעַצמָאוּת – המלחמה על הקמת מדינת ישראל

מִלחֶמֶת הָעַצמָאוּת היא המאבק שהתנהל בין היישוב היהודי בארץ ישראל ולאחר מכן מדינת ישראל, לבין ערביי ארץ ישראל וחלק ממדינות ערב שהתנגדו בכוח להחלטת החלוקה של עצרת האומות המאוחדות מיום כ"ט בנובמבר 1947 ולהקמת מדינה יהודית.

מקובל לקבוע שהמלחמה החלה מיד לאחר קבלת תכנית החלוקה של האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947 והסתיימה ב-20 ביולי 1949 עם חתימת הסכם שביתת הנשק האחרון עם סוריה.

למלחמת העצמאות שמות נוספים: מלחמת השחרור, מלחמת הקוֹמְמִיוּת, מלחמת תש"ח ומלחמת  1948.

 

הערך מלחמת העצמאות נמצא בידיעות: 17.01.1506.12.1620.12.1601.02.1814.05.1823.12.18, 07.11.20, 08.11.20, 29.11.20, 14.01.22

 

מלך

מֶלֶך –  KING

רבים: מְלָכִים

סמיכות רבים: מַלְכֵי ישראל

נקבה: מַלְכָּה

רבים: מְלָכוֹת

סמיכות: מַלְכוֹת המִטְבָּח

מַלְכוּת – מִשטָר שבראשו עומד מֶלך (בלועזית: מוֹנַרְכייָה)

שם תואר: מלכותי – מהודר, כמו של מלכים

השורש: מ.ל.ך

שם הפועל: לִמְלוֹך

 

הערך מלךנמצא בידיעות:

02.06.22, 06.06.22, 17.07.22, 15.08.22, 15.08.22