Browsing Archives

מלחמה

מִלְחָמָה – war

רבים: מִלְחָמוֹת

סמיכות: מִלְחֶמֶת-

השורש: ל.ח.ם

שם הפועל בבניין קל: לִלְחוֹם

לוחמים על משהו, לוחמים למען משהו, לוחמים נגד מישהו

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִילָחֵם

נלחמים במישהו, נלחמים נגד מישהו, נלחמים למען משהו

מֶלְחֶמֶת אֶזְרָחִים – מלחמה של תושבים במדינה אלה נגד אלה

מִלְחֶמֶת אחים

מִלְחֲמוֹת היהודים

מלחמות הגנרלים

מלחמות ישראל

מלחמת העולם הראשונה (1914), מלחמת העולם השנייה (1939)

מלחמת העצמאות=מלחמת השחרור= מלחמת תש"ח (1948)

מלחמת ששת הימים (1967)

מלחמת יום הכיפורים (1973)

מִלְחֶמֶת סוכות (7 באוקטובר 2023)

הספר: מלחמה ושלום

 

 

הערך מלחמה נמצא בידיעות:

16.03.1720.04.17, 12.06.1719.11.17 31.12.17, 23.01.1801.02.1813.03.1815.04.1810.05.1826.07.1801.08.1804.10.1813.11.18, 23.12.1824.12.18,

08.01.1913.01.1915.01.1923.01.1930.01.1918.03.1909.04.1930.04.19

02.05.1907.05.1920.05.1906.06.1908.07.1918.07.19, 05.08.19, 15.09.19, 23.09.19, 10.11.19, 10.12.19, 12.12.19, 19.12.19, 09.02.20, 20.02.20, 25.03.20, 11.06.20, 25.06.20, 23.09.20, 25.10.20, 13.04.21, 25.04.21, 09.05.21, 11.07.21, 21.07.21, 21.07.21, 14.09.21, 07.10.21, 10.11.21, 24.11.21, 26.12.21, 20.01.22, 16.03.22, 28.03.22, 10.05.22, 15.05.22, 07.06.22, 28.06.22, 19.07.22, 28.07.22, 11.08.22, 14.10.23, 17.10.23, 22.10.23, 23.10.23, 27.10.23, 01.11.23, 08.11.23, 05.12.23, 20.12.23, 07.01.24, 21.01.24, 28.01.24, 14.02.24, 20.06.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מלחמת העצמאות

מִלחֶמֶת הָעַצמָאוּת – המלחמה על הקמת מדינת ישראל

מִלחֶמֶת הָעַצמָאוּת היא המאבק שהתנהל בין היישוב היהודי בארץ ישראל ולאחר מכן מדינת ישראל, לבין ערביי ארץ ישראל וחלק ממדינות ערב שהתנגדו בכוח להחלטת החלוקה של עצרת האומות המאוחדות מיום כ"ט בנובמבר 1947 ולהקמת מדינה יהודית.

מקובל לקבוע שהמלחמה החלה מיד לאחר קבלת תכנית החלוקה של האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947 והסתיימה ב-20 ביולי 1949 עם חתימת הסכם שביתת הנשק האחרון עם סוריה.

למלחמת העצמאות שמות נוספים: מלחמת השחרור, מלחמת הקוֹמְמִיוּת, מלחמת תש"ח ומלחמת  1948.

 

הערך מלחמת העצמאות נמצא בידיעות: 17.01.1506.12.1620.12.1601.02.1814.05.1823.12.18, 07.11.20, 08.11.20, 29.11.20, 14.01.22, 16.04.24