Browsing Archives

מדים

מַדִים – בגדים של חייל, שוטר, רופא, דייל

 

בצה"ל:

לחיל הים יש מדים לבנים חגיגיים

לשאר החילות יש מדי חאקי

מדי א' – מדים חגיגיים

מדי ב' – בגדי עבודה

ביטוי:

ללבוש מדים – להתגייס לצה"ל

לפשוט מדים – להשתחרר מצה"ל

 

הערך מדים נמצא בידיעות: 

01.08.1606.11.1716.12.1815.01.19, 31.01.21, 18.05.22, 19.05.22, 24.05.22, 08.07.22, 05.12.23, 20.12.23, 09.01.24