בארץ

ירושלים – העיר הגדולה בישראל

ירושלים – העיר הגדולה בישראל

ירושלים – העיר הגדולה בישראל  

לקט נתונים לרגל יום ירושלים

לרגל יום ירושלים פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על התושבים בעיר:

ירושלים, בירת ישראל, היא העיר הגדולה במדינה.

ב-1948 מנתה אוכלוסיית ירושלים כ-84,000 נפש.

בסוף 2015 היה מספר התושבים בירושלים 865,700 נפש, שהם כ-10% מכלל תושבי ישראל. מתוכם, 542,000 יהודים ואחרים (62.6%) ו-323,700 ערבים (37.4%).

מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה בירושלים הוא 3.87. שיעור זה גבוה מהממוצע הארצי (3.09).

משק בית ירושלמי מונה בממוצע 3.9 נפשות, והוא גדול מהממוצע הארצי (3.3 נפשות בממוצע).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בירושלים ב-2016 היה 52.4%, לעומת 64.1% בממוצע הארצי.

בשנת הלימודים תשע"ו למדו בבתי הספר היסודיים בירושלים (בחינוך העברי)  75,244 תלמידים, מהם כ-49 אלף תלמידים בפיקוח החרדי, כ-13.5 אלף בפיקוח הממלכתי-דתי וכ-12.5 אלף בחינוך הממלכתי.

אחוז הזכאים לתעודת בגרות בירושלים מבין כלל תלמידי י"ב בעיר עמד על 34% לעומת 64% בקרב כלל החינוך העברי בישראל.

41.6% מהסטודנטים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים, היו תושבי מחוז ירושלים.

הרכב האוכלוסייה היהודית בירושלים בשנים 2016-2010, השתנה לעומת השנים 2009-2002: שיעור האוכלוסייה החרדית הבוגרת (בני 20 ומעלה) בירושלים עלה בשנים אלה ב-5 עשיריות האחוז. שיעור החרדים והדתיים ביחד עלה ב-7 עשיריות האחוז. שיעור האוכלוסייה החילונית והמסורתית בירושלים, קטן בתקופה זו ב-7 עשיריות האחוז .

53% מהתושבים בעיר גרים בדירה שבבעלותם.

 

בתמונה: יוני 1967. הצנחנים בכותל המערבי (ויקיפדיה)