Browsing Archives

מפיק

מפיק  – producer

הֲפָקָה    פרודוקציה

שורש: פ.ו.ק

שם הפועל: לְהָפִיק

מקצוע: מֵפִיק (ברדיו, בטלוויזיה, בתיאטרון,  בקולנוע)

דוגמאות:

הוא מפיק סרטים בהוליבוד.

זו ההפקה הראשונה של האופרה בארץ.

זו הפקה יקרה מאוד.

הוא הפיק את הטקס בהר הרצל.

זו הפקה גְרנדיוזית!

הפסנתר הזה מפיק צלילים נהדרים!

מפיק הסרט דיבר על הסרט.

הפרה הזו מפיקה חלב מצוין.

התפוקה של הפועלים בבית החרושת גדלה כשהעלו להם את השכר.

המנהל בודק ומפרסם בכל סוף חודש את התפוקה הכללית של המפעל ואת התפוקות של כל אחת מהמחלקות.

ביטוי:

פה מפיק מרגליות
– דברים יפים כמו אבנים יפות

 

הערך מפיק נמצא בידיעות: 10.08.1404.09.17, 26.10.20, 23.11.21, 16.04.24