Browsing Archives

מישש

מִישֵש – נגע באצבעותיו בדבר כדי לבדוק או להרגיש אותו

השורש: מ.ש.ש

שם הפועל: למַשֵש

שם הפעולה: מִישוּש

החושים של האדם: חוש הטעם, חוש הריח, חוש הראייה, חוש השמע וחוש המישוש

הרופא ממשש את הגוף של החולה כדי לבדוק אותו.

מְמַשְשִים בד, בגד

ביטוי:

לְמַשֵש את הדוֹפֶק – לבדוק בעדינות ובשקט מה המצב, מה קורה בנושא מסוים.

 

הערך מישש נמצא בידיעות: 22.06.16, 22.02.21