Browsing Archives

מידה

מִידָה – כמות, גודל וגם: תכונת אופי

בְּמִידָה ניכרת – במידה רַבָּה 

מידות טובות, מידות רעות – תכונות טובות, תכונות רעות

טוֹהַר הַמִידוֹת – התנהגות ביושר

מידת הָרַחֲמִים – הֲקָלָה בעונש

דוגמאות:

הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת ויהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

החולצה גדולה. אני צריכה מידה קטנה יותר.

מה המידה שלך?  Large? 

מה המידה שלך בנעליים? שלי – 39.

אפשר לאכול הכול, אבל במידה.

הוא אדם ישר מידות.

הנאשם ביקש מהשופט לדון אותו במידת הרחמים.

 

הערך מידה נמצא בידיעות: 01.02.1706.06.1706.07.1714.08.1713.09.1728.01.1806.06.1806.11.1813.01.19, 24.02.20, 21.12.20, 27.05.22, 27.11.23, 10.12.23, 31.01.24