מבזקים

מדד המחירים עלה באפריל ב-0.3%

מדד המְחירים לצָרְכָן עלה בחודש אפריל ב-0.3%.
עליות מחירים נִרשמו בִּמיוחד בסְְעיפים הבאים: הלבשה והנעלה 2.4%, פירות טְריים 1.5%, תַחבורה 1.5% ותַרבות ובידור 1.1%.
מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8%.
בשנים עשר החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-ב-1.3%.