Browsing Archives

מעצמה

מַעֲצָמָה – מדינה חזקה המשפיעה על מדינות אחרות

רבים: מעצמות

סמיכות: מַעֲצֶמֶת-, מַעַצְמוֹת-

המעצמות: ארצות הברית, רוסיה, בריטניה, צרפת, סין וגרמניה

מַעֲצֶמֶת עָל – מדינה חזקה המנהיגה מדינות אחרות

מעצמה גרעינית

המעצמה השביעית – העיתונות

 

הערך מעצמה נמצא בידיעות: 31.01.1810.01.1926.02.19, 25.01.20