Browsing Archives

מערה

מְעָרָה – Cave

רבים: מְעָרוֹת

האדם הקדמון חי במערות.

מערת המַכפֵּלָה נמצאת בחברון.

מערת נְטִיפִים: מערה שיש בה נְטִיפִים – סטלקטיטים, "עמודים" תלויים של מים וגיר שנוצרים במערות קרסטיות וזְקִיפִים – סטלגמיטים, "עמודים" שעולים מהתחתית של המערה כלפי מעלה

 

הערך מערה נמצא בידיעות: 26.10.1628.01.1804.07.1808.07.1811.07.1815.07.1817.07.18,

25.07.1828.03.19

 

מערכת

מַעֲרֶכֶת – סֶט פריטים וגופים שיש להם משהו משותף והם פועלים יחד

                system

למשל:

מערכת החינוך; מערכת הבריאות (כל בתי החולים וקופות החולים); מערכת הביטחון

וגם:

מערכת הדם, מערכת הנשימה, מערכת העיכול

מערכת כלים (צלחות, כוסות) מקרמיקה

מערכת שעות (בבית הספר)

מערכת עיתון (האנשים שכותבים ועורכים את העיתון)

מַעֲרֶכֶת חוֹרְפִּית (מזג אוויר חורפי: גשם, רוח, שלג)

מַעֲרַך מטוסים – כל המטוסים של המדינה

מַעֲרַך שִיעוּר – תכנית השיעור שהמורה מכין

עֶרְכָּה – set, kit

עֶרְכַּת עֶזרה רִאשונה

 

הערך מערכת נמצא בידיעות: 26.07.1603.12.16, 26.01.1714.03.1715.03.1703.07.1717.07.1720.07.1726.09.17,

31.10.1706.12.1704.01.1823.01.1828.01.1831.01.1804.02.1818.02.1826.02.18, 13.03.1807.05.18,

10.05.1813.05.1823.05.1803.07.1807.10.1822.11.1816.12.1820.12.1808.01.19, 29.07.19, 30.10.19, 31.10.19, 12.11.19, 08.12.19, 08.12.19, 17.03.20, 24.03.20, 31.03.20, 03.06.20, 20.07.20, 31.08.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מערכת החינוך

מַעֲרֶכֶת הַחִינוּך – כל מוסדות החינוך והלימוד במדינה: בתי ספר, גני ילדים,

סמינרים, אולפנים

מַעֲרֶכֶת – סֶט פריטים וגופים שיש להם משהו משותף והם פועלים יחד

למשל:

מערכת החינוך; מערכת הבריאות (כל בתי החולים וקופות החולים); מערכת הביטחון

וגם:

מערכת הדם, מערכת הנשימה, מערכת העיכול

מערכת כלים (צלחות, כוסות) מקרמיקה

מערכת שעות (בבית הספר).

מערכת עיתון (האנשים שכותבים ועורכים את העיתון)

 

הערך מערכת החינוך נמצא בידיעות: 14.11.1630.11.1605.12.1621.12.1624.01.1729.01.1715.03.1720.03.17,

 18.06.1718.07.1703.09.17, 03.09.1706.09.1716.10.1724.12.1725.12.17, 09.01.1821.03.18, 24.05.18,

18.07.1806.11.18, 19.03.20, 25.03.20, 03.06.20