Browsing Archives

מערה

מְעָרָה – Cave

רבים: מְעָרוֹת

האדם הקדמון חי במערות.

מערת המַכפֵּלָה נמצאת בחברון.

מערת נְטִיפִים: מערה שיש בה נְטִיפִים – סטלקטיטים, "עמודים" תלויים של מים וגיר שנוצרים במערות קרסטיות וזְקִיפִים – סטלגמיטים, "עמודים" שעולים מהתחתית של המערה כלפי מעלה

 

הערך מערה נמצא בידיעות:

 26.10.1628.01.1804.07.1808.07.1811.07.1815.07.1817.07.18,

25.07.1828.03.19, 17.03.21, 21.07.22