Browsing Archives

מעון

מָעוּן – בית

גן ילדים קטנים

רבים: מְעוֹנוֹת

מעון יום: מעון למבוגרים שנמצאים בו בשעות היום. בערב ובלילה הם חוזרים לבית הפרטי שלהם.

 

הערך מעון נמצא בידיעות: 26.07.1602.01.1718.01.1727.03.1707.05.1712.06.17, 24.08.1710.09.1709.11.17,

20.11.1717.12.1722.01.1814.02.1814.02.1821.02.1826.02.1804.03.1812.03.1827.03.1824.06.18,

18.07.1803.09.1807.01.1918.06.19, 25.07.19, 28.06.20

 

 

 

מעוניין

מעוניין  ב…– רוצה

מְעוּנייָן, מעונייֶנֶת, מעונייָנִים, מעונייָנוֹת

דוגמאות:

הוא מעוניין לקנות דירה בירושלים.

אני לא מעוניין לצאת לטיול.

המלצר: אפשר להציע לך קינוח? הלקוחה: לא, תודה, אני לא מעוניינת.. אני בדיאטה…

 

הערך מעוניין נמצא בידיעות: 19.09.1614.12.1612.02.1727.03.1731.10.1710.11.1705.02.1812.03.1810.07.19

 

מעט

מְעַט – קצת, לא הרבה

השורש: מ.ע.ט

שם הפועל: לְמָעֵט, לְהַמְעִיט, לְהִתְמָעֵט

שם עצם: מִיעוּט  – בהצבעה יש רוב ושל מיעוט. במדינת ישראל יש רוב יהודי ומיעוט ערבי

שם תואר: מוּעָט

בני מיעוטים בישראל – ערבים, דרוזים, בדואים

עוֹד מְעַט – בעוד זמן קצר

 

הערך מעט נמצא בידיעות: 08.12.1619.06.1721.11.1709.12.1706.06.1801.08.1816.10.1830.04.1924.06.19, 01.06.20

 

 

מעלה

מַעֲלָה – מדרגה, שלב, תכונה טובה, יתרון, יחידת מדידה של מכשירים

רבים: מַעֲלוֹת

מַעֲלוֹת חום – טמפרטורות

זווית מודדים במעלות: 45 מעלות, 90 מעלות, 180 מעלות

שיר המַעֲלוֹת

 

דוגמאות:

למכונית הזו יש יתרונות וחסרונות. אחת המעלות שלה היא המחיר.

 

הערך מעלה נמצא בידיעות: 31.10.1708.10.1824.12.1814.01.19

 

 

 

 

 

 

 

 

מעמד

מַעֲמָד    סטטוס

               כינוס חגיגי שבו נוכחים אנשים רבים ואנשים חשובים

בְּמַעֲמד: בנוכחות אישיות מכובדת, בזמן טקס 

דוגמאות:

יש לו מעמד גבוה בין הקולגות שלו.

התורה ניתנה לעם ישראל במעמד הר סיני.

הטקס נערך במעמד השיא המדינה.

בחברה ההודית יש מַעֲמָדוֹת.

 

הערך מעמד נמצא בידיעות: 06.06.16,  21.06.16, 01.08.1614.09.1628.09.16,  30.10.1631.10.1608.11.1613.11.16,

15.11.1617.11.1629.11.1604.12.16, 06.12.1612.12.1626.01.1731.01.1707.02.1722.03.1729.03.17

18.04.1722.04.1723.04.1723.04.1701.05.1714.06.1728.09.1729.10.1729.11.1709.12.1715.12.17,

22.12.1726.12.1718.02.1820.02.1807.03.1808.03.1822.05.1828.06.1803.07.18

10.07.1819.07.1823.07.1802.08.1802.08.1803.12.1814.01.1915.01.1922.01.1922.01.1904.02.1927.06.19, 20.11.1905.12.19, 09.12.19, 09.01.20, 20.02.20, 17.03.20, 24.03.20

 

 

 

 

 

 

 

 

מען

מַעַן – כתובת שאליה שולחים מכתב או חבילה

מוֹעֵן – שולח המכתב, ההודעה, החבילה, המֶסֶר

נִמְעָן – מקבל המכתב, ההודעה, החבילה, המֶסֶר

על מעטפה של מכתב כותבים בצד אחד את שם הנִמְעָן (למי שולחים) ואת המַעַן (הכתובת) של הִנמְעָן ובצד האחורי כותבים את שם המוֹעֵן (מי שולח) וכתובתו.

 

הערך מען נמצא בידיעות: 29.10.1728.02.1904.07.19