Browsing Archives

מהפך

מַהֲפָּך – שינוי גדול מאוד.

             שינוי גדול בתוצאות של הבחירות לעומת הבחירות הקודמות.

המונח נולד בבחירות של שנת 1977.

בליל הבחירות, כאשר התברר שהשלטון בישראל עובר בפעם הראשונה בהיסטוריה מהשמאל לימין, פתח חיים יבין את מהדורת החדשות בטלוויזיה במילים:

גבירותיי ורבותיי – מהפך!

מַהֲפֵּכָה – רבולוציה, שינוי גדול, בלגן

 

הערך מהפך נמצא בידיעות: 20.07.1703.04.1831.10.18, 28.02.24, 03.06.24

 

מהרסַיִיך ומחריבַיִיך ממך יֵצֵאוּ

המשמעות:

 

האנשים ששייכים למקום, או לקבוצה, הם גורמים את הנזק הגדול ביותר. דווקא אלה שבאים מבפנים יכולים לקלקל ולהרוס.

לַהֲרוֹסלְהַחֲרִיב, destroy

מְהַרְסַיִיך – מי שהורס אותך

מַחְרִיבַיִיך – מי שמחריב אותך

דוגמה:

הפחד שלנו מממלחמות פנימיות גדול יותר מאשר הפחד שלנו מאויבים מבחוץ, מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִיבַיִךְ מִמֵּךְ יֵצֵאוּ.

המקור:

ישעיהו, פרק מ"ט, פסוק 17