Browsing Archives

מהפך

מַהֲפָּך – שינוי גדול מאוד.

             שינוי גדול בתוצאות של הבחירות לעומת הבחירות הקודמות.

המונח נולד בבחירות של שנת 1977.

בליל הבחירות, כאשר התברר שהשלטון בישראל עובר בפעם הראשונה בהיסטוריה מהשמאל לימין, פתח חיים יבין את מהדורת החדשות בטלוויזיה במילים:

גבירותיי ורבותיי – מהפך!

מַהֲפֵּכָה – רבולוציה, שינוי גדול, בלגן

 

הערך מהפך נמצא בידיעות: 20.07.1703.04.1831.10.18, 28.02.24, 03.06.24