Browsing Archives

מדים

מַדִים – בגדים של חייל, שוטר, רופא, דייל

 

בצה"ל:

לחיל הים יש מדים לבנים חגיגיים

לשאר החילות יש מדי חאקי

מדי א' – מדים חגיגיים

מדי ב' – בגדי עבודה

ביטוי:

ללבוש מדים – להתגייס לצה"ל

לפשוט מדים – להשתחרר מצה"ל

 

הערך מדים נמצא בידיעות: 01.08.1606.11.1716.12.1815.01.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדע

מַדָע  –  Science

רבים: מַדָעִים

שם תואר: מִדָעִי

מקצוע: מַדעָן, איש מדע

מַדְעֵי הָרוּחַ – פילוסופיה, בלשנות, ספרות, תנ"ך

מַדְעֵי הטֶבַע – מתמטיקה, כימיה, פיסיקה

מַדְעֵי הַחֶברָה –  סוציולוגיה, פסיכולוגיה, כלכלה

יֶדַע – knowwkedge 

 

הערך מדע נמצא גם בידיעות: 23.2.16, 15.06.1610.08.1622.08.1614.11.1601.12.1619.03.1714.06.1721.06.17,

22.10.1721.12.1724.12.1714.01.1816.01.1826.01.1828.01.1804.02.18, 28.02.1818.07.1803.09.18,

14.10.1820.12.1827.12.1802.01.1913.01.1915.01.1924.03.1911.06.1924.06.1914.07.1916.07.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדען

מַדעָן – איש מדע

מַדָע  –  Science

דוגמאות:

המדענים חוקרים את העולם ומְגַלים תַגלִיות.

אנשי מדע שמגלים תגליות מדעיות חשובות מאוד זוכים בפרס נובל.

 

הערך מדען נמצא בידיעות: 13.03.1703.09.18

 

מדף

מַדָף – לוח בארון או על  הקיר ששמים עליו ספרים, חפצים, מוצרים

רבים: מַדָפִים

יש מדפים מעץ, מפלסטיק, מאלומיניום

חַיֵי מדף – כמה זמן המוצר יכול להיות טרי ומתאים לשימוש

 

הערך מדף נמצא בידיעות: 28.07.1609.06.1723.01.18

 

 

מדפסת

מַדְפֶּסֶת – printer

מדפסת לייזר, צדפסת זריקת יוד

השורש: ד.פ.ס

שם הפועל: לְהַדְפִּיס

בֵּית דְפוּס  – בבית דפוס מדפיסים ספרים

מדפיסים מכתב, מסמך, עיתון, ספר, שטרות כסף

בעברית יש אותיות דפוס:

ואותיות כתב:

 

הערך מדפסת נמצא בידיעות: 03.04.1805.06.1828.02.19, 04.04.19

 

 

 

 

 

 

מדרגה

מַדְרֵגָה – Step

רבים: מַדְרֵגוֹת

עולים ויורדים במדרגות

בבניין יש חדר מדרגות

מִמדרגה ראשונה – הטוב ביותר

קְפִיצַת מדרגה – התקדמות

 

 

דוגמאות:

היא פוחדת לעלות במעלית. היא עולה במדרגות.

זהירות! מדרגה!

הוא מומחה ממדרגה ראשונה!

הם עברו לגור יחד. זאת קפיצת מדרגה בקשר ביניהם.

 

הערך מדרגה נמצא בידיעות: 03.12.1607.02.1805.05.19

 

 

 

מדריך

מַדְרִיך – guide, מראה לאחרים את הדרך

השורש: ד.ר.ך

שם הפועל: לְהַדְרִיך

שם הפעולה: הַדְרָכָה

הווה בבניין הופעל: מוּדְרָך

תפקיד: מַדְרִיך

מקצוע: מדריך טיולים

סיור מוּדְרָך

מדריך למשתמש

 

הערך מדריך נמצא בידיעות: 18.04.1719.01.1814.08.1825.10.1802.12.1828.02.19