Browsing Archives

מדיי

מִדַי , מִדַיי– too

 

דוגמאות:

אני לא קונה את החולצה הזאת. היא קטנה מדי ויקרה מדי.

אל תרוץ מהר מדי! תשמור על הכוחות!

באתי למסיבה מאוחר מדי. לא נשאר אוכל…

אתה מדבר מהר מדי. אני לא מבינה אף מילה!

הוא ישן פחות מדי שעות ואוכל יותר מדי.

אני לא באה לסרט. אני עייפה מדי.

 

הערך מדיי נמצא בידיעות: 16.06.16

מדים

מַדִים – בגדים של חייל, שוטר, רופא, דייל

 

בצה"ל:

לחיל הים יש מדים לבנים חגיגיים

לשאר החילות יש מדי חאקי

מדי א' – מדים חגיגיים

מדי ב' – בגדי עבודה

ביטוי:

ללבוש מדים – להתגייס לצה"ל

לפשוט מדים – להשתחרר מצה"ל

 

הערך מדים נמצא בידיעות: 01.08.1606.11.1716.12.1815.01.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדע

מַדָע  –  Science

רבים: מַדָעִים

שם תואר: מִדָעִי

מקצוע: מַדעָן, איש מדע

מַדְעֵי הָרוּחַ – פילוסופיה, בלשנות, ספרות, תנ"ך

מַדְעֵי הטֶבַע – מתמטיקה, כימיה, פיסיקה

מַדְעֵי הַחֶברָה –  סוציולוגיה, פסיכולוגיה, כלכלה

יֶדַע – knowwkedge 

 

הערך מדע נמצא גם בידיעות: 23.2.16, 15.06.1610.08.1622.08.1614.11.1601.12.1619.03.1714.06.1721.06.17,

22.10.1721.12.1724.12.1714.01.1816.01.1826.01.1828.01.1804.02.18, 28.02.1818.07.1803.09.18,

14.10.1820.12.1827.12.1802.01.1913.01.1915.01.1924.03.1911.06.1924.06.1914.07.1916.07.19, 22.10.19, 22.10.19, 21.01.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדפסת

מַדְפֶּסֶת – printer

מדפסת לייזר, צדפסת זריקת יוד

השורש: ד.פ.ס

שם הפועל: לְהַדְפִּיס

בֵּית דְפוּס  – בבית דפוס מדפיסים ספרים

מדפיסים מכתב, מסמך, עיתון, ספר, שטרות כסף

בעברית יש אותיות דפוס:

ואותיות כתב:

 

הערך מדפסת נמצא בידיעות: 03.04.1805.06.1828.02.19, 04.04.19, 18.11.19

 

 

 

 

 

 

מדרגה

מַדְרֵגָה – Step

רבים: מַדְרֵגוֹת

עולים ויורדים במדרגות

בבניין יש חדר מדרגות

מִמדרגה ראשונה – הטוב ביותר

קְפִיצַת מדרגה – התקדמות

 

 

דוגמאות:

היא פוחדת לעלות במעלית. היא עולה במדרגות.

זהירות! מדרגה!

הוא מומחה ממדרגה ראשונה!

הם עברו לגור יחד. זאת קפיצת מדרגה בקשר ביניהם.

 

הערך מדרגה נמצא בידיעות: 03.12.1607.02.1805.05.19

 

 

 

מדריך

מַדְרִיך – guide, מראה לאחרים את הדרך

השורש: ד.ר.ך

שם הפועל: לְהַדְרִיך

שם הפעולה: הַדְרָכָה

הווה בבניין הופעל: מוּדְרָך

תפקיד: מַדְרִיך

מקצוע: מדריך טיולים

סיור מוּדְרָך

מדריך למשתמש

 

הערך מדריך נמצא בידיעות: 18.04.1719.01.1814.08.1825.10.1802.12.1828.02.19, 29.10.19