Browsing Archives

מטען

מִטְעָן – סחורה או חפצים המועברים באמצעות כלי תעבורה (מכונית, מטוס)

במכונית יש תא מטען

מטוס מטען – מטוס שבו סחורות ולא נוסעים

מטען חבלה, מטען נפץ, מטען צד – חומר נפץ

מטען חשמלי

 

הערך מטען נמצא בידיעות: 16.01.1717.01.1702.04.1712.12.1718.02.1819.02.1814.03.1822.05.18, 25.01.21, 26.01.21, 22.10.21, 21.11.21, 22.06.22, 16.12.23, 17.12.23, 24.12.23, 07.01.24, 17.03.24

 

 

 

 

 

 

 

מטען חבלה

מִטעַן חַבָּלָה – חומר נפץ ששמים במקום כדי שיתפוצץ

רבים: מִטעֲנֵי חַבָּלָה

למילה מִטעָן משמעות נוספת: משהו שאנחנו שמים במכונית או באונייה או באווירון כדי להעביר אותו ממקום למקום

תא המטען במכונית – בגאז'

דוגמאות:

הניחו את מטען החבלה מתחת למכונית. כשהמכונית התחילה לנסוע המטען התפוצץ.

המטען היה בפח האשפה. למרבה המזל הוא לא התפוצץ. אחד השכנים הזעיק את המשטרה. חבלני המשטרה פּירקו אותו בעזרת הרובוט.

 

הערך מטען חבלה נמצא בידיעות:06.08.1706.12.1708.04.1809.04.1825.10.1807.01.19, 07.08.19, 08.09.19, 03.08.20, 18.11.20, 25.05.22, 27.12.23, 10.01.24

 

מטרה

מַטָרָה –  דבר שרוצים להגיע אליו

רבים: מַטָרוֹת

 

דוגמאות:

המטרה שלו היא להיות רופא.

הם רוצים להיות מיליונרים ויעשו הכול כדי להגיע למטרה.

המטרה של המנהל היא לסיים את הפרויקט בעוד שבוע.

הוא לא הצליח להשיג את המטרה.

הוא מציב לעצמו בכל שנה מטרות חדשות.

לפני שמתחילים לפעול צריכים לשאול: מה המטרה?

לא בטוח שהמטרה ברורה לכולם.

הם קנו דירה בירושלים במטרה להיות קרובים לילדים.

הם למדו עברית במטרה לעלות לישראל.

החיילים ירו אל המטרה. 5 מתוך הכדורים פגעו במטרה. 5 כדורים לא פגעו במטרה. 

 

הערך מטרה נמצא בידיעות:

31.05.1626.06.1627.07.1611.08.1623.08.1608.09.1613.09.16, 28.09.1611.10.16

08.11.1610.11.1604.12.1613.12.1601.01.1716.01.1717.01.1722.01.17

07.02.1713.03.1716.03.17

21.03.1706.04.17, 20.04.1704.06.1705.07.1710.07.1716.07.1720.07.17,

 09.08.1710.08.1706.09.17

12.09.1716.10.17, 25.10.1729.10.1701.12.1720.12.1704.01.1804.02.1811.02.1818.02.18

19.02.18,

28.02.1825.03.1808.04.1815.04.1823.04.1806.05.1807.05.1810.05.18,

 10.05.1815.05.1817.05.18,

24.05.1830.05.1831.05.1804.06.1807.06.1818.06.1809.07.1818.07.18,

 09.08.1817.10.1825.10.18,

30.10.1805.11.1806.11.1813.11.1816.11.18, 29.11.1820.12.1831.12.1807.01.1915.01.1928.01.1911.02.19,

13.02.1914.02.1906.03.1905.05.1930.05.1913.06.1914.07.19, 25.07.19, 04.08.19, 08.09.19, 12.09.19, 22.09.19, 06.10.19, 03.11.19, 05.11.19, 06.11.19, 06.01.20, 12.01.20, 08.02.20, 18.02.20, 20.02.20, 24.02.20, 17.03.20, 17.03.20, 16.04.20, 05.05.20, 12.05.20, 17.06.20, 06.07.20, 09.07.20, 13.07.20, 23.07.20, 16.09.20, 21.10.20, 15.11.20, 18.11.20, 30.11.20, 07.12.20, 08.12.20, 03.01.21, 17.01.21, 10.02.21, 11.02.21, 01.03.21, 21.04.21, 22.04.21, 22.04.21, 27.04.21, 04.05.21, 11.05.21, 12.05.21, 13.05.21, 20.05.21, 27.05.21, 16.06.21, 28.06.21, 13.07.21, 29.07.2105.08.21, 09.08.21, 03.11.21, 28.11.21, 29.11.21, 07.12.21, 23.12.21, 27.12.21, 28.12.21, 23.01.22, 24.01.22, 09.02.22, 20.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 02.03.22, 21.03.22, 28.03.22, 05.04.22, 06.04.22, 06.04.22, 25.04.22, 11.05.22, 19.06.22, 28.06.22, 28.06.22, 04.07.22, 08.07.22, 21.07.22, 29.07.22, 08.08.22, 08.08.22, 11.08.22, 15.10.23, 25.10.23, 02.11.23, 07.11.23, 08.11.23, 08.11.23, 08.11.23, 14.11.23, 15.11.23, 27.11.23, 07.12.23, 16.12.23, 18.12.23, 19.12.23, 24.12.23, 27.12.23, 31.12.23, 07.01.24, 14.01.24, 15.01.24, 17.01.24, 04.02.24, 04.02.24, 14.02.24, 20.02.24, 22.02.24 ,25.02.24, 13.03.24, 19.03.24, 01.04.24