Browsing Archives

מצב

מַצָב – סיטואציה

וגם: מצב בריאות, מצב רוח

מַצַב חֵירוּם – State of Emergency

דוגמאות:

המצב המדיני של ישראל לא פשוט.

יש שִיפּוּר במצב החולה. מצבו היום הרבה יותר טוב.

מה נשמע? מה קורה? מה המצב?

היום יש לי מצב רוח מצוין. אתמול לא הרגשתי טוב. לא היה לי מצב רוח ללכת לחברים.

 

הערך מצב נמצא בידיעות: 20.06.1626.09.1621.11.1608.12.1618.01.1701.02.1714.02.1714.02.17

27.04.17, 05.06.1721.06.1712.07.1723.07.1713.08.1715.08.1706.09.1722.11.17,

 09.12.1709.01.1810.01.18,

14.01.1818.01.18, 22.01.1830.01.1831.01.1804.02.1811.02.1812.02.1820.02.1826.02.18

08.03.1818.03.1826.03.1811.06.18, 12.06.1817.06.18, 18.06.1801.07.1803.07.1801.08.1805.08.1811.10.18,

15.10.1806.11.1812.12.1812.12.1826.12.1803.02.1910.02.1926.02.19

14.03.1918.03.1922.03.19

25.03.1903.04.1927.05.1927.05.1916.06.1918.07.19, 29.07.19, 08.09.19, 12.11.19, 08.12.19, 10.12.19, 11.12.19, 05.02.20, 09.02.20, 09.02.20, 11.02.20, 20.02.20, 23.02.20, 01.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 23.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 15.04.20, 27.05.20, 24.06.20, 14.07.20, 21.07.20, 23.07.20, 04.08.20, 05.08.20, 12.10.20, 07.11.20, 08.11.20, 16.11.20, 06.05.21, 06.05.21, 11.05.21, 27.05.21, 21.06.21, 23.06.21, 08.08.21, 11.08.21, 04.01.22, 12.01.22, 18.01.22, 26.01.22, 27.01.22, 02.03.22, 08.03.22, 14.03.22, 04.04.22, 22.05.22, 08.06.22, 19.06.22, 14.10.23, 15.10.23, 18.10.23, 19.10.23, 21.10.23, 22.10.23, 24.10.23, 25.10.23, 30.10.23, 31.10.23, 13.11.23, 26.11.23, 29.11.23, 30.11.23, 03.12.23, 03.12.23, 10.12.23, 28.12.23, 07.01.24, 09.01.24, 10.01.24, 31.01.24, 11.02.24, 12.02.24, 13.02.24, 18.02.24, 21.02.24, 19.03.24, 22.05.24, 08.06.24, 10.06.24, 19.06.24, 20.06.24, 20.06.24

 

מצביעים

מצביעים האזרחים הבוחרים

בעברית: מצביעים ל… מצביעים בעד… מצביעים עבור רשימה…

שם הפועל: להצביע  (מלשון: אצבע)

להצביע ל… בעד… עבור… בשביל… – לבחור במשהו או במישהו

להצביע על – להראות

דוגמאות:

ביום הבחירות מודיעים ברדיו ובטלוויזיה כמה אחוזים מהמצביעים כבר הצביעו.

המצביעים שלו הולכים אחריו באש ובמים.

מצביעים רבים עדיין לא יודעים איך/מה/למי/בעד מי/עבור מי/ להצביע.

הוא היה הראשון שהצביע על התופעה ואמר שיש כאן בעיה חמורה.

המורה: מי שרוצה לדבר בכיתה מצביע.

הוא הצביע עליה ואמר: זאת הבחורה שלמדה אתי באולפן.

 

 

הערך מצביעים נמצא בידיעות: