Browsing Archives

דל

דַלעני, מועט

דַלוּת  – עוני, חוסר, צמצום

משקה דל קלוריות

מזון דל שומן / דל מלח 

דיאטה דלת שומן, דלת מלח

שפה דַלָה = שפה לא עשירה

דַלוּת שפה, דַלוּת מחשבה, דַלוּת עֲשִׂייָה

 

הערך דל נמצא בידיעות: 23.05.24

 

 

 

 

 

דלף

דָלַף – נָזַל, טִפְטֵף, יצא מֵידע סוֹדי

השורש: ד.ל.ף

שם הפועל: לִדְלוֹף

שם הפעולה: דְלִיפָה

מים דולפים, גז דולף

ברז דולף, גג דולף

שם הפועל: לְהַדְלִיף – להוציא ללא רשות מידע מישיבה, מחקירה, מתוכנית

שרים מדליפים מידע מישיבות הממשלה.

 

הערך דלף נמצא בידיעות: 18.01.1718.01.17, 08.03.1721.03.1704.07.1726.09.1708.02.1811.04.1820.06.18,

03.12.18, 30.10.19, 14.06.20, 28.10.20, 10.02.21, 27.05.21, 15.03.22

 

דלק

דֶלֶק – נוזל להפעלת מכוניות ומטוסים

השורש: ד.ל.ק

ם הפועל: לְתַדלֵק – למלא בדלק

מדליקים אש, מדליקים נרות

חומר דָלִיק – חומר שנדלק מהא ונשרף מהר (נפט, נייר…)

דְליקָה – שריפה

 

דוגמאות:

ממלאים דלק במכונית בתחנת הדלק.

מְתַדְלְקִים את המכונית בתחנת הדלק. בתחנות הדלק אפשר לתַדְלֵק בדלק או בסוֹלֶר. בחלק מתחנות הדלק מוכרים גם נֵפְט לתנורי חימום.

כל החומרים האלה הם חומרים דְלִיקִים. זהירות! גפרור אחד יכול להדליק אש גדולה!

יש מכוניות שנוסעות על סולר, יש היום מכוניות חשמליות שנוסעות ללא דלק.

מחיר הדלק אינו קבוע. הוא משתנה.

המכונית הזאת צורכת מעט דלק.

מה צְרִיכת הדלק של המכונית?

יצאתי מוקדם כי הייתי צריכה לְתַדלֵק.

וגם:

נגמר לי ה"דלק" אין לי כוח יותר!

 

הערך דלק נמצא בידיעות: 26.07.16, 01.08.1631.08.1631.10.16, 01.12.16, 30.01.17, 31.07.17, 31.01.18, 01.03.18,

26.03.18, 30.04.18, 31.05.18, 01.07.1802.07.1830.07.1803.10.18, 31.12.1812.02.1924.02.19, 28.02.19, 01.04.19,

29.04.19, 01.07.19, 31.07.1917.9.19, 02.10.19, 31.10.19, 31.12.19, 21.02.20, 30.03.20, 30.06.20, 31.07.20, 05.08.20, 31.08.20, 30.09.20, 30.11.20, 31.12.20, 01.03.21, 02.05.21, 31.05.21, 30.06.21, 31.08.21, 30.09.21, 01.11.21, 09.11.21, 23.11.21, 29.11.21, 31.01.22, 28.02.22, 31.03.22, 17.05.22, 19.05.22, 29.05.22, 30.05.22, 30.06.22, 01.08.22, 08.08.22, 01.11.23, 02.11.23, 13.11.23, 19.11.23, 19.12.23, 01.01.23, 31.01.24, 01.02.24, 12.02.24, 29.02.24, 29.02.24, 31.03.24, 01.04.24, 30.04.24