Browsing Archives

דמות

דְמוּת – פיגורה, Image, צורה, מראה

רבים: דְמוּיוֹת

דמות בספר, במחזה, דמות ראשית

דמות היסטורית

דמות במראה

דמות אב, דמות אם

דמות חינוכית

דמות מפתח בחקירה

 

הערך דמות נמצא בידיעות: 

17.09.1621.09.1625.09.1630.10.1607.12.1605.02.1912.03.19, 04.05.20, 06.07.20, 26.10.20, 21.04.21, 07.10.21, 07.12.21, 06.07.22, 21.07.22, 24.12.23, 19.01.24

 

דמי חנוכה

דְמֵי חֲנוּכָּה 

דָמִים = מחיר, כסף

בסמיכות: דְמֵי-

דוגמאות:

בחנוכה נותנים לילדים דְמֵי חנוכה.

במוזיאון משלמים דְמֵי כניסה.

בארגון וגם בקופת חולים משלמים דְמֵי חבר.

בעבר היה נהוג לשלם דְמֵי מפתח לדירה.

למתווך דירות משלמים דְמֵי תִיווּך.  

הורים רבים נותנים לילדיהם בכל שבוע דְמֵי כּיס.

אם שיולדת תינוק מקבלת חופשת לידה ודְמֵי לֵידָה.

 

הערך דמי חנוכה נמצא בידיעות:  22.03.1710.09.1701.12.1721.06.18

 

דמיון

דִמְיוֹן – היכולת לחשוב על דברים שלא קיימים במציאות, דברים שבפנטזיה, להמציא סיפורים, Imagination

וגם: דברים שיש להם הרבה תכונות כמעט זהות

השורש: ד.מ.ה

דוגמאות:

יש לו דִמיון פורה. הוא יכול להיות סופר!

זה סיפור דִמיוני. לא אמת!

הילד דומה מאוד לאימא. הוא לא דומה לאבא.

 

הערך דמיון נמצא בידיעות: 06.07.20, 30.07.20, 08.11.20, 14.03.21, 06.06.21, 05.04.24

 

 

 

דממה

דְמָמָה – שקט

דוּמִייָה – שקט

ביום הזיכרון לשואה וביום הזיכרון לחללי צה"ל נשמעת צפירת דומייה.

עומדים דוֹם – עומדים בשקט, בלי לזוז ובלי לדבר

יהדות הדממה, יהודי הדְמָמָה – יהודי ברית המועצות

בִּדְמִי יָמָיו –  מת בגיל צעיר

ליבו נָדַם – מת

 

הערך דממה נמצא בידיעות: 22.04.1723.04.1706.08.18, 08.12.19, 26.04.20, 28.04.20, 07.04.21, 08.04.21, 11.04.21, 18.04.21, 02.03.22, 10.03.22