Browsing Archives

דמי חנוכה

דְמֵי חֲנוּכָּה 

דָמִים = מחיר, כסף

בסמיכות: דְמֵי-

דוגמאות:

בחנוכה נותנים לילדים דְמֵי חנוכה.

במוזיאון משלמים דְמֵי כניסה.

בארגון וגם בקופת חולים משלמים דְמֵי חבר.

בעבר היה נהוג לשלם דְמֵי מפתח לדירה.

למתווך דירות משלמים דְמֵי תִיווּך.  

הורים רבים נותנים לילדיהם בכל שבוע דְמֵי כּיס.

אם שיולדת תינוק מקבלת חופשת לידה ודְמֵי לֵידָה.

 

הערך דמי חנוכה נמצא בידיעות:  22.03.1710.09.1701.12.1721.06.18

 

דממה

דְמָמָה – שקט

דוּמִייָה – שקט

ביום הזיכרון לשואה וביום הזיכרון לחללי צה"ל נשמעת צפירת דומייה.

עומדים דוֹם – עומדים בשקט, בלי לזוז ובלי לדבר

יהדות הדממה, יהודי הדממה – יהודי ברית המועצות

בִּדְמִי יָמָיו –  מת בגיל צעיר

 

הערך דממה נמצא בידיעות: 22.04.1723.04.1706.08.18, 08.12.19