Browsing Archives

דמי חנוכה

דְמֵי חֲנוּכָּה 

דָמִים = מחיר, כסף

בסמיכות: דְמֵי-

דוגמאות:

בחנוכה נותנים לילדים דְמֵי חנוכה.

במוזיאון משלמים דְמֵי כניסה.

בארגון וגם בקופת חולים משלמים דְמֵי חבר.

בעבר היה נהוג לשלם דְמֵי מפתח לדירה.

למתווך דירות משלמים דְמֵי תִיווּך.  

הורים רבים נותנים לילדיהם בכל שבוע דְמֵי כּיס.

אם שיולדת תינוק מקבלת חופשת לידה ודְמֵי לֵידָה.

 

הערך דמי חנוכה נמצא בידיעות:  22.03.1710.09.1701.12.1721.06.18

 

דמיון

דִמְיוֹן – היכולת לחשוב על דברים שלא קיימים במציאות, דברים שבפנטזיה, להמציא סיפורים, Imagination

וגם: דברים שיש להם הרבה תכונות כמעט זהות

השורש: ד.מ.ה

דוגמאות:

יש לו דִמיון פורה. הוא יכול להיות סופר!

זה סיפור דִמיוני. לא אמת!

הילד דומה מאוד לאימא. הוא לא דומה לאבא.

 

הערך דמיון נמצא בידיעות: 06.07.20, 30.07.20, 08.11.20, 14.03.21, 06.06.21, 05.04.24