Browsing Archives

דממה

דְמָמָה – שקט

דוּמִייָה – שקט

ביום הזיכרון לשואה וביום הזיכרון לחללי צה"ל נשמעת צפירת דומייה.

עומדים דוֹם – עומדים בשקט, בלי לזוז ובלי לדבר

יהדות הדממה, יהודי הדְמָמָה – יהודי ברית המועצות

בִּדְמִי יָמָיו –  מת בגיל צעיר

ליבו נָדַם – מת

 

הערך דממה נמצא בידיעות: 22.04.1723.04.1706.08.18, 08.12.19, 26.04.20, 28.04.20, 07.04.21, 08.04.21, 11.04.21, 18.04.21, 02.03.22, 10.03.22