Browsing Archives

דגל

דֶגֶל –  Flag

רבים: דגלים

סמיכות: דִגְלֵי –

דגל ישראל, דגל הלאום

מְנִיפִים דגל

ביום הזיכרון מורידים את הדגל לחֲצי התורן.

 

הערך דגל נמצא בידיעות: 

07.05.1915.05.1919.05.1902.06.1903.06.19, 10.12.19, 06.08.20, 11.10.20, 14.01.21, 02.03.21, 04.07.21, 15.07.21, 22.07.21, 09.08.21, 17.02.22, 23.05.22, 25.05.22, 13.07.22, 03.08.22

 

דגש

דָגֵש – שמים דגש על דבר חשוב שרוצים להבליט

בדקדוק: נקודה בתוך אות. למשל: בּית, כּיתה

השורש: ד.ג.ש

רבים: דְגֵשִים

שם הפועל: לְהַדגִיש – לומר מה חשוב

שם הפעולה: הַדגָשָה

דוגמאות:

המורה שמה דגש על שיעורי הבית.

חשוב להדגיש כי הוא עשה את העבודה בהתנדבות.

הוא הדגיש בצבע צהוב את המשפטים החשובים בטקסט. 

 

הערך דגש נמצא בידיעות: 

18.12.1623.01.1728.03.1730.08.1716.10.1729.10.1710.11.1714.01.18,

 18.01.18,

25.02.1819.06.1815.07.1816.12.1805.02.1930.04.1916.06.1923.06.19, 29.07.1905.08.19, 17.09.19, 12.05.20, 30.07.20, 19.10.20, 13.12.20, 09.02.21, 11.02.21, 23.02.21, 18.04.21, 20.04.21, 06.06.21, 17.06.21, 11.07.21, 20.07.21, 11.10.21, 19.10.21, 20.10.21, 15.12.21, 29.12.21, 06.01.22, 20.01.22, 21.02.22, 28.03.22, 29.03.22, 03.04.22, 03.04.22, 04.04.22, 24.04.22, 25.04.22, 22.05.22, 10.06.22, 20.06.22, 03.07.22, 28.07.22, 09.08.22, 10.08.22

 

דו"ח

דוּ"חַ (ז')  –  רָאשֵי תֵיבוֹת: דִין וְחֶשבּוֹן, רפּוֹרט

רבים: דוּחוֹת

מראשי התיבות דו"ח נוצר פועל: לְדַווֵחַ

מְדַווחִים על… (משהו) ל… (מישהו)

שם הפעולה: דִיווּחַ

הערה: אפשר לכתוב: דו"ח, דו"חות ואפשר לכתוב דוח, דוחות.

 

דוגמאות:

המנכ"ל הציג להנהלת החברה את הדוּ"חוֹת הכספיים של החברה.

השוטר רשם דוּ"חַ תנועה לנהג שנסע במהירות 120 קמ"ש.  

הנהג קיבל השנה חמישה דוּחוֹת תנועה.

המנהל דִיווֵח להנהלה על התקדמות הפרויקט. אחרי הַדִיווּחַ התקיים דיון.

הַכַּתָב המדיני דִיווֵחַ בחדשות על הפגישות של ראש הממשלה עם שר החוץ.

 

הערך דו"ח נמצא בידיעות:

31.05.1608.07.16, 08.07.16, 08.07.1608.07.1617.08.16, 08.09.162.11.16, 16.11.1619.11.1627.11.1608.12.1615.12.16, 16.01.17, 17.01.1730.01.1721.03.1704.06.17, 27.06.1703.07.1716.10.17, 16.10.17, 08.11.1714.11.1730.11.1707.12.1709.12.1719.12.1728.01.18,

04.02.1808.03.1813.03.1814.03.1809.04.1809.05.1804.06.1805.06.18,

 03.07.18, 08.10.18, 14.11.18,

21.11.1814.03.19, 01.05.1919.06.19, 20.06.19, 25.06.19, 07.10.19, 12.11.19, 18.11.19, 02.12.19, 07.01.20, 09.02.20, 20.02.20, 24.03.20, 21.06.20, 25.06.20, 30.06.20, 09.09.20, 29.09.20, 11.10.20, 15.10.20, 27.10.20, 18.11.20, 07.12.20, 03.01.21, 10.01.21, 17.01.21, 01.02.21, 11.02.21, 18.03.21, 02.05.21, 08.08.21, 10.08.21, 01.09.21, 02.01.22, 23.01.22, 26.01.22, 02.02.22, 08.02.22, 27.04.22, 31.05.22, 10.06.22, 13.07.22

 

דובדבן

דוּבְדְבָן פרי קטן אדום בטען חמוץ- מתוק, עושים ממנו יין, Cherry

יְחִידַת 'דובדבן': יחידת קומנדו של צה"ל, הפועלת בשטחי יהודה ושומרון

צ'כוב כתב את המחזה: גן הדוּבְדְבָנִים

ביטוי:

הדובדבן שבקַצֶפֶת – הדבר הטוב והמתוק ביותר

 

הערך דובדבן נמצא בידיעות: 27.05.18, 21.06.20