Browsing Archives

דבש

דְבַשhoney

יֶרַח דבש – Honeymoon

מַלְכּוֹדֶת דְבַש – honey trap

עוֹקַץ – sting

על הדְבַש ועל הָעוֹקֶץ  – גם טוב וגם רע

ישראל היא "ארץ זָבַת חלב ודְבש" – ארץ עשירה בחלב ובדבש, הפָּרות נותנות הרבה חלב, הדבורים מייצרות הרבה דבש. 

 

הערך דבש נמצא בידיעות: 10.06.24

 

 

 

 

דגל

דֶגֶל –  Flag

רבים: דגלים

סמיכות: דִגְלֵי –

דגל ישראל, דגל הלאום

מְנִיפִים דגל

ביום הזיכרון מורידים את הדגל לחֲצי התורן.

 

הערך דגל נמצא בידיעות: 

07.05.1915.05.1919.05.1902.06.1903.06.19, 10.12.19, 06.08.20, 11.10.20, 14.01.21, 02.03.21, 04.07.21, 15.07.21, 22.07.21, 09.08.21, 17.02.22, 23.05.22, 25.05.22, 13.07.22, 03.08.22, 02.11.23, 16.12.23, 17.12.23 11.03.24, 14.04.24, 09.05.24 05.06.24, 06.06.24

 

דגש

דָגֵש – שמים דגש על דבר חשוב שרוצים להבליט

בדקדוק: נקודה בתוך אות. למשל: בּית, כּיתה

השורש: ד.ג.ש

רבים: דְגֵשִים

שם הפועל: לְהַדגִיש – לומר מה חשוב

שם הפעולה: הַדגָשָה

דוגמאות:

המורה שמה דגש על שיעורי הבית.

חשוב להדגיש כי הוא עשה את העבודה בהתנדבות.

הוא הדגיש בצבע צהוב את המשפטים החשובים בטקסט. 

 

הערך דגש נמצא בידיעות: 

18.12.1623.01.1728.03.1730.08.1716.10.1729.10.1710.11.1714.01.18,

 18.01.18,

25.02.1819.06.1815.07.1816.12.1805.02.1930.04.1916.06.1923.06.19, 29.07.1905.08.19, 17.09.19, 12.05.20, 30.07.20, 19.10.20, 13.12.20, 09.02.21, 11.02.21, 23.02.21, 18.04.21, 20.04.21, 06.06.21, 17.06.21, 11.07.21, 20.07.21, 11.10.21, 19.10.21, 20.10.21, 15.12.21, 29.12.21, 06.01.22, 20.01.22, 21.02.22, 28.03.22, 29.03.22, 03.04.22, 03.04.22, 04.04.22, 24.04.22, 25.04.22, 22.05.22, 10.06.22, 20.06.22, 03.07.22, 28.07.22, 09.08.22, 10.08.22, 23.10.23, 02.11.23, 08.11.23, 09.11.23, 13.11.23, 23.11.23, 17.12.23, 07.01.24, 25.01.24, 21.02.24, 21.02.24, 02.06.24

 

דו"ח

דוּ"חַ (ז')  –  רָאשֵי תֵיבוֹת: דִין וְחֶשבּוֹן, רפּוֹרט

רבים: דוּחוֹת

מראשי התיבות דו"ח נוצר פועל: לְדַוֵוחַ

מְדַווחִים על… (משהו) ל… (מישהו)

שם הפעולה: דִיווּחַ

הערה: אפשר לכתוב: דו"ח, דו"חות ואפשר לכתוב דוח, דוחות.

 

דוגמאות:

המנכ"ל הציג להנהלת החברה את הדוּ"חוֹת הכספיים של החברה.

השוטר רשם דוּ"חַ תנועה לנהג שנסע במהירות 120 קמ"ש.  

הנהג קיבל השנה חמישה דוּחוֹת תנועה.

המנהל דִיוַוח להנהלה על התקדמות הפרויקט. אחרי הַדִיווּחַ התקיים דיון.

הַכַּתָב המדיני דִיוַוחַ בחדשות על הפגישות של ראש הממשלה עם שר החוץ.

 

הערך דו"ח נמצא בידיעות:

31.05.1608.07.16, 08.07.16, 08.07.1608.07.1617.08.16, 08.09.162.11.16, 16.11.1619.11.1627.11.1608.12.1615.12.16, 16.01.17, 17.01.1730.01.1721.03.1704.06.17, 27.06.1703.07.1716.10.17, 16.10.17, 08.11.1714.11.1730.11.1707.12.1709.12.1719.12.1728.01.18,

04.02.1808.03.1813.03.1814.03.1809.04.1809.05.1804.06.1805.06.18,

 03.07.18, 08.10.18, 14.11.18,

21.11.1814.03.19, 01.05.1919.06.19, 20.06.19, 25.06.19, 07.10.19, 12.11.19, 18.11.19, 02.12.19, 07.01.20, 09.02.20, 20.02.20, 24.03.20, 21.06.20, 25.06.20, 30.06.20, 09.09.20, 29.09.20, 11.10.20, 15.10.20, 27.10.20, 18.11.20, 07.12.20, 03.01.21, 10.01.21, 17.01.21, 01.02.21, 11.02.21, 18.03.21, 02.05.21, 08.08.21, 10.08.21, 01.09.21, 02.01.22, 23.01.22, 26.01.22, 02.02.22, 08.02.22, 27.04.22, 31.05.22, 10.06.22, 13.07.22, 28.12.23, 23.01.24, 28.01.24, 12.02.24, 22.02.24, 05.03.24, 06.03.24, 07.03.24, 31.03.24, 01.04.24, 03.04.24, 06.05.24, 23.05.24, 29.05.24