Browsing Archives

ג׳ באב תשע״ז 26.07.17

יום רביעי ג׳ באב תשע״ז 26.07.17


06:40: ישראל הֵסִירָה את גַלָאֵי המַתָכוֹת והמַצלמות מהר הבית

06:40: השקט לא חזר להר

06:40: מנהיגי הפלסטינים: לא להתפלל בהר הבית עד שישראל לא תחזיר את המצב לְקַדְמוּתוֹ

06:40: ראש השַבַּ"כּ: ההחלטה להסיר את המגנומטרים טובה לביטחון

06:40: ארה"ב מברכת את ישראל על הֲסָרַת המגנומטרים

06:40: אתמול והיום: 26 עולים חדשים מוונוצואלה

06:40: מחקר באוניברסיטה העברית: יְרידה גדולה באֵיכוּת הזֶרַע של הגברים בעולם המערבי

06:40: התחזית: חם מאוד

היום מַגיעים 20 עולים מוונצואלה

על רֶקַע בעיות הכלכלה, הביטחון והרְווָחָה הקשות בוונצואלה מַגִיעִים היום לארץ 20 עולים חדשים מוונצואלה. אתמול הגיעו 6 עולים ועד סוף השנה צְפוּיִים לעלות 100 עולים.

בקְהִילָה היהודית בוונצואלה חיים כיום כ-2000 איש. כ-1,400 קְשִישִים וכ-500 ילדים. 700 משפחות נִתְמָכוֹת על ידי גוֹרְמֵי הרווחה בקהילה.

 

מחקר חדש: ירידה באֵיכוּת הזרע של גברים

מֶחקָר חדש שנערך באוניברסיטה העברית בירושלים מַצִיג נְתוּנִים מַדאיגים על הפִּרְיוֹן בְּקֶרֶב גברים. החוקרים, שבדקו את כל המחקרים בנושא זה שנעשו בעשורים האחרונים, מצאו כי קיימת ירידה חדה בריכוז ובספירת הזֶרַע בקרב גברים.

הירידה הבּוֹלֶטֶת ביותר נִרשמה בקרב גברים ממדינות המערב.

לדברי החוקרים ספירת זרע אינה רק מדד חשוב ומרכזי לפוריות הגבר, אלא נתון העשוי לְהָעִיד גם על בריאותו – ספירת זרע נמוכה עשויה לְנַבֵּא עלייה בתְמוּתָה ובתַחֲלוּאָה בקרב גברים.

 

 

מיקי גנור כבר לא קונסול הכבוד של קפריסין בישראל

פרשת הצוֹלְלוֹת: שַגְרִירוּת קפריסין בישראל הוֹדִיעָה למשרד החוץ כי בְּעִקְבוֹת הנְסִיבּוֹת, קפריסין מפסיקה את מִינוּיו של מיקי גנור כקונסול הכבוד של קפריסין בישראל.

מיקי גנור, שיִיצֵג את חברת הצוללות הגרמנית, הפך להיות עֵד מדינה בפרשת הצוללות. הוא מוסר בימים אלה את עֵדוּתו במשטרה בפרשת הצוללות ובפרשות נוספות.

 

26.07.17

 

היום:

יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והָבִיל במישור החוף. יִשְׂרְרו עוֹמְסֵי חוֹם כְּבֵדִים ברוב האֱזוֹרִים.

הלילה:

מְעוּנָן חֶלְקִית.

מחר:

הטמפרטורות יֵרדו במקצת, אך עֲדַיִין יהיה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים ברוב האזורים.