Browsing Archives

זולת

זוּלַת – אדם אחר

אַהֲבַת הזוּלַת – לאהוב את האחר

לעזור לזוּלַת, לעשות למען הזולת

וגם, בעברית גבוהה: זוּלַת –  חוץ מ…

 

דוגמאות:

הם מחנכים את הילדים לאהבת הזולת.

 

 

 

הערך זולת נמצא בידיעות: 27.03.1712.03.18