Browsing Archives

זוג

זוּג (ז')- שניים, couple, pair

רבים: זוּגוֹת

שם תואר: זוּגִי

שם עצם: זוּגִיוּת = הקשר בין שני בני זוג

מספר זוּגִי (2,4,6,8)

מספר איִ זוּגִי (1,3,5,7,9)

זוג ידיים, זוג רגליים, זוג מכנסיים, זוג משקפיים

זוג משמיים, זוג יונים  = זוג אוהב

 

הערך זוג נמצא בידיעות: 

31.01.22, 11.07.22, 02.11.23, 07.02.24