Browsing Archives

זמני

זְמַני  – לזמן הזה, לא קבוע, עֲרָאִי

דוגמאות:

הוא עובד זמני. אחרי שנה הוא יקבל קביעות ויהיה עובד קבוע.

אנחנו גרים שם באופן זמני. הכתובת הזמנית שלנו: רחוב הפרחים 9.

הוא תהיה המנהלת הזמנית עד שיגיע המנהל החדש.

רופא השיניים עשה לי בינתיים סתימה זמנית והדביק כתר זמני.

 

הערך זמני נמצא בידיעות: 17.12.1816.05.1922.07.19, 24.09.19, 12.01.21, 21.10.23, 21.02.24, 20.03.24, 16.06.24