Browsing Archives

נהג (פועל)

נָהַג – אחז בהגה והוביל כלי רכב

         היה רגיל לעשות את הדבר

השורש: נ.ה.ג

שם הפועל: לִנהוֹג

שם הפעולה: נְהִיגָה

מקצוע: נֶהָג, נַהָג

שם עצם: מִנהָג

שם עצם: נוֹהַג

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהנִהִיג

הנהיג – היה מנהיג שאחריו הולכים אנשים

            עשה דבר למנהג קבוע

שם הפעולה: הַנהָגָה

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתנַהֵג

שם הפעולה: הִתְנַהֲגוּת

 

דוגמאות:

הוא נוהג במכונית חדשה. הוא אוהב לנהוג.

כשהם נוסעים יחד – רק הוא נוהג.

הוא נהג אוטובוס. היא נהגת מונית.

הוא נוהג להביא לעבודה אוכל מהבית.

המנהל החדש הנהיג שינויים רבים.

אימא לילד: התנהגת היום יפה!

זה מנהג עתיק ויפה.

נָהוּג להביא פרחים או יין כשבאים לבקר.

ביפן לא נהוג לשלם טיפ.

 

הערך נהג נמצא בידיעות:

 08.08.1612.12.16, 18.12.1625.01.17, 01.02.1701.02.1713.02.17, 23.03.1706.06.1714.11.1724.11.1720.12.1722.12.1701.01.1806.01.18

21.03.1809.04.1829.04.18,

22.05.1812.06.1824.10.1801.11.1801.04.1905.08.19, 08.09.19, 31.10.19, 04.11.19, 28.11.19, 30.01.20, 17.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 21.05.20, 02.07.20, 02.08.20, 27.10.20, 25.10.21, 11.11.21, 06.12.21, 02.01.22, 23.03.22, 08.05.22, 07.06.22, 02.08.22, 21.02.24, 07.03.24, 13.03.24

 

נהנה

נֶהֱנָה היה לו נעים

נֶהֱנִים מ…   סרט, הצגה, ספר, אוכל, טיול, קונצרט, מוסיקה, טיול, אנשים, עבודה

השורש: ה.נ.ה

שם הפועל: לֵיהָנוֹת  (קיצור של: לְהֵיהָנוֹת)

עבר: נֶהֱנָה

הווה: נֶהֱנֶה

עתיד: יֵיהָנֶה

שם הפעולה: הֲנָאָה  – נחת, הרגשה טובה, עונג

טוֹבוֹת הֲנָאָה – מתנות

 

דוגמאות:

אני מחפש עבודה ששבה אפשר גם לעבוד בה קשה וגם לֵיהָנוֹת.

באת לעבוד או ליהנות?

נֶהֱנֵינו מאוד! תודה רבה!

 – איך נֶהֱנֵית מהסרט?

 – אני נהניתי מאוד. אשתי לא נֶהֶנתָה.

הוא אכל את העוגה בַּהֲנָאָה גדולה.

חופש נעים! תֵיהָנוּ!

נהניתי מכול רגע!

אם לא אנוח בצהריים, לא אֵיהָנֶה מהסרט בערב.

היא לא נהנית משום דבר. היא נהנית לסבול…

 

הערך נהנה נמצא בידיעות: 

25.03.1407.09.1415.06.1602.09.1608.09.1616.11.1602.01.1703.01.1709.02.1706.04.1703.07.1703.10.1709.11.1721.01.18, 30.01.1804.02.1827.03.1828.06.1823.07.1818.11.1826.12.1802.01.19

23.01.1903.02.1905.06.1901.07.19, 14.08.19, 08.09.19, 01.12.19, 03.02.20, 09.02.20, 21.06.20, 14.02.21, 02.03.21, 02.03.21, 24.03.21, 23.01.22, 13.02.22, 20.06.22, 28.06.22, 29.07.22, 03.02.24, 15.06.24