Browsing Archives

נהג (פועל)

נָהַג – אחז בהגה והוביל כלי רכב

         היה רגיל לעשות את הדבר

השורש: נ.ה.ג

שם הפועל: לִנהוֹג

שם הפעולה: נְהִיגָה

מקצוע: נֶהָג, נַהָג

שם עצם: מִנהָג

שם עצם: נוֹהַג

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהנִהִיג

הנהיג – היה מנהיג שאחריו הולכים אנשים

            עשה דבר למנהג קבוע

שם הפעולה: הַנהָגָה

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתנַהֵג

שם הפעולה: הִתְנַהֲגוּת

 

דוגמאות:

הוא נוהג במכונית חדשה. הוא אוהב לנהוג.

כשהם נוסעים יחד – רק הוא נוהג.

הוא נהג אוטובוס. היא נהגת מונית.

הוא נוהג להביא לעבודה אוכל מהבית.

המנהל החדש הנהיג שינויים רבים.

אימא לילד: התנהגת היום יפה!

זה מנהג עתיק ויפה.

נָהוּג להביא פרחים או יין כשבאים לבקר.

ביפן לא נהוג לשלם טיפ.

 

הערך נהג נמצא בידיעות:

 08.08.1612.12.16, 18.12.1625.01.17, 01.02.1701.02.1713.02.17, 23.03.1706.06.1714.11.1724.11.1720.12.1722.12.1701.01.1806.01.18

21.03.1809.04.1829.04.18,

22.05.1812.06.1824.10.1801.11.1801.04.1905.08.19, 08.09.19, 31.10.19, 04.11.19, 28.11.19, 30.01.20, 17.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 21.05.20, 02.07.20, 02.08.20, 27.10.20, 25.10.21, 11.11.21, 06.12.21, 02.01.22, 23.03.22, 08.05.22, 07.06.22, 02.08.22, 21.02.24, 07.03.24, 13.03.24, 01.07.24